Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Folkhälsa / Folkhälsoveckan / Folkhälsoveckans frukostseminarier 2024

Folkhälsoveckans frukostseminarier 2024

Folkhälsoveckan 2024 pågår 22–26 april. Under fyra av veckans dagar erbjuds frukostseminarier. Folkhälsoveckans tema är Tillsammans för barn och ungas hälsa. Här finns programmet.

Måndag 22 april 8:30–10:00

Fokus: Barn och ungas förutsättningar för hälsa

Vi inleder årets folkhälsovecka med att prata om främjande arbete som kan skapa goda förutsättningar för att fler barn och unga ska må bra.

Moderator: Karen O´quin

 • Välkommen till Folkhälsoveckan 2024
  Anna Beata Brunzell, folkhälsochef, Region Värmland
 • Så kan vi stärka förutsättningarna för barn och ungas hälsa
  Anna Sandberg, folkhälsostrateg, Region Värmland
 • Folkhälsodata kan visa hur barn och unga har det idag
  Elin Bergström, folkhälsostrateg, Region Värmland

Tisdag 23 april 8:30–10:00

Fokus: Vi behöver stärka barn och ungas psykiska hälsa

Hur uppfattar unga sin psykiska hälsa och vad ligger bakom de psykiska besvär som förekommer bland unga? I dagens frukostseminarium pratar vi om vad som stärker den psykiska hälsan och hur vi kan arbeta för barn och ungas välmående.

Moderator: Karen O´quin

 • Att inte bara överleva utan faktiskt också leva – en kartläggning av ungas psykiska hälsa
  Victoria C Wahlgren
  , utredare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
 • Insatser för minskad stigmatisering vid psykisk ohälsa och suicid – exempel från Värmland
  David Kroon, hjärnkollsambassadör
  Annika Ode, folkhälsostrateg, Region Värmland
  Sophia Alm, regional koordinator psykisk hälsa, Region Värmland

Onsdag 24 april 8:30–10:00

Fokus: Utbildningsnivå spelar roll genom hela livet

Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Många livsvillkor och levnadsvanor som påverkar hälsan förbättras gradvis med stigande utbildningsnivå.

Moderator: Karen O´quin

 • Kopplingar mellan hälsa och utbildningsnivå
  Lina Helgerud
  , folkhälsostrateg, Region Värmland
  Elin Bergström, folkhälsostrateg, Region Värmland
 • Skolmiljöns betydelse för psykisk hälsa
  Evelina Landstedt, universitetslektor i socialt arbete, Karlstads universitet
  Exempel från forskningsprojekten SOFIA-studien och Hand in Hand We Stand – samverkan för främjande av ungas psykiska hälsa i skolmiljö
 • Växa i Värmland – ett exempel på tidig insats för barn och unga
  Klara Tufvesson
  , verksamhetsutvecklare Karlstads kommun

Fredag 26 april 8:30–10:00

Fokus: Barn behöver tillit, trygghet och framtidstro

Att arbeta med skyddsfaktorer är gynnsamt då den positiva effekten av skyddsfaktorerna kan väga upp den negativa effekten av en eller flera riskfaktorer. Tillit, trygghet och framtidstro är viktiga skyddsfaktorer. Det pratar vi om under folkhälsoveckans sista frukostseminarium.

Moderator: Karen O´quin

 • Tillit trygghet och framtidstro – tillsammans för barn och ungas hälsa
  Karen O´quin,
  folkhälsostrateg Region Värmland
  Marika Andersson, folkhälsostrateg Region Värmland
 • Magin i det främjande arbetet
  Jannette Grahn Vera
  , folkhälsostrateg Region Värmland
 • Inspiration för fortsatt arbete
  David Freundt, processledare, Tillitsbyrån Grums kommun
  Stina Balkfors, verksamhetsutvecklare, Tillitsverket
  Johan Högman, universitetslektor, Karlstads universitet

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats