Till startsidan

Resor med buss och tåg

I mars 2022 fattade Region Värmland beslut om att ukrainska flyktingar skulle erbjudas kostnadsfria resor med kollektivtrafiken i Värmland, detta för att underlätta flykten från kriget i Ukraina. I ett längre perspektiv, och framför allt när flyktingar etablerar sig under en längre tid i Värmland, behövs en förändring av det tidigare beslutet.

Detta gäller från den 1 januari 2023 i kollektivtrafiken i Värmland

  • Ukrainska pass och id-handlingar gäller inte längre som färdbevis. Du behöver alltså köpa biljett från Värmlandstrafiks ordinarie biljettsortiment.
  • För sjukresor gäller att alla ukrainare som ansökt om massflyktsdirektivet, och registrerat sig hos Migrationsverket och därmed omfattas av LMA (lagen om mottagande av asylsökande) reser gratis till och från sina planerade vårdbesök inom Region Värmland mot uppvisande av den kallelse som man fått från sin vårdgivare. Ukrainare som inte registrerat sig hos Migrationsverket betalar som övriga resenärer på kollektivtrafiken.
  • För resor till och från skolan gäller samma regler som för svenska medborgare eftersom flykting med uppehållstillstånd har rätt till skolgång.
  • Vid transitresa kan du få en biljett för detta genom att kontakta Migrationsverket. Med transitresa menas flyktingens resa från gränsövergång i Värmland till Migrationsverkets ansökningsenheter eller första boende.

Тепер правила проїзду для українських біженців змінюються

У березні 2022 року регіон Вермланд прийняв рішення, що українським біженцям буде запропоновано безкоштовний проїзд у громадському транспорті Вермланда, для того щоб полегшити втечу від війни в Україні. У більш довгостроковій перспективі, і перш за все, коли біженці осідають на більш тривалий період часу у Вермланді, є необхідність змінити попереднє рішення.

Це стосується громадського транспорту Вермланда з 1 січня 2023 року

  • Українські паспорти та документи, що посвідчують особу, більше не дійсні як проїзні документи. Тому вам потрібно придбати квиток зі звичайного асортименту Värmlandstrafik.
  • Для медичних поїздок діє те, що всі українці, які подали заяву на отримання тимчасового прихистку та зареєструвалися в міграційній службі Швеції і , таким чином, на них поширюється LMA (Закон про прийом шукачів притулку), подорожують безкоштовно до та з місця запланованого медичного візиту в регіоні Вермланд за пред’явленням виклика , отриманого від свого медичного закладу. Українці, які не зареєструвалися в міграційній службі Швеції, платять за проїзд у громадському транспорті, як і інші пасажири.
  • Для проїзду до та з школи діють ті ж правила, що й для громадян Швеції, тому що біженець із дозволом на проживання має право відвідувати школу.
  • Для транзитних подорожей можна отримати квиток, звернувшись до міграційного служби Швеції. Транзитна подорож означає подорож біженця від кордону регіону Вермланд до підрозділів міграційної служби або до першого місця проживання.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?