Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Kriget i Ukraina / Vaccinationer och hälsoläge

Vaccinationer och hälsoläge

Personer som har flytt från Ukraina ska få tillgång till testning, behandling av smittsamma sjukdomar och vaccination.

Hälsoläge och smittsamma sjukdomar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor från Ukraina oavsett migrationsstatus får tillgång till hälso- och sjukvård som är nödvändigt ur ett smittskyddsperspektiv. Detta innefattar testning och vid behov behandling av smittsamma sjukdomar, samt vaccination enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet och mot covid-19.

För mer information om vilka sjukdomar man behöver vara extra uppmärksam på läs mer på Smittskydd Värmlands webbsida:

Asylsökande och flyktingar (regionvarmland.se/smittskydd)

Smittskydd och vårdhygien

Följsamheten till basala hygienrutiner är en förutsättning för att kunna minimera smittspridningen i vården.

För mer information om vilka sjukdomar man behöver vara extra uppmärksam på läs mer på Smittskydd Värmlands webbsida:

Asylsökande och flyktingar (regionvarmland.se/smittskydd)

Vaccinationer erbjuds

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor som kommer hit från Ukraina ska erbjudas vaccination enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet och mot covid-19. De personer som har registrerat sig hos Migrationsverket kommer att erbjudas ett hälsosamtal. I det samtalet fångas eventuella vaccinationsbehov upp och hanteras vidare.

Personer från Ukraina som nu befinner sig i Värmland kan vaccinera sig mot covid-19 på regionens vaccinationsmottagningar. Alla som är fyllda 12 år och är äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. Man behöver inte invänta hälsosamtalet utan kan boka sin tid direkt via telefon 010-831 80 70 eller komma för drop-in.

Öppettider på vaccinationsmottagningarna finns på 1177.se.

Information från Smittskydd Värmland:

Asylsökande och flyktingar (regionvarmland.se/smittskydd)

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendation och ta del av informationsmaterial om vaccination på ukrainska och ryska:

Folkhälsomyndighetens rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats