Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Nära vård i Värmland / Inspiration och exempel / Digitala lösningar och välfärdsteknik

Digital bildhantering

Region Värmland samarbetar med Hammarö, Karlstad och Sunne kommuner för att med hjälp av digital bildhantering minska patienters fysiska besök på vårdcentral samt sår- och hudmottagning.

Målet är att det ska bli bättre för den enskilda patienten som slipper proceduren att åka till sjukhuset eller vårdcentralen på återbesök, men att det också ska underlätta för inblandad personal inom exempelvis hemsjukvård, sårvårdsmottagning och vårdcentral.

Annika Lind, utvecklingsledare på område samverkan, Region Värmland förklarar.

Vad handlar arbetet om?

- Det är ett projekt kring digital bildhantering mellan Region Värmland och kommunerna där Hammarö, Karlstad och Sunne är pilotkommuner. Målet är att minska patienters fysiska besök på vårdcentral och sår- och hudmottagning. I stället för att patienten kallas till ett fysiskt återbesök till regionen, får kommunens hälso- och sjukvårdsenhet ett uppdrag av Region Värmland att fotografera såret. Utifrån bilden gör läkaren inom regionen en bedömning av såret, avgör nästa steg och bestämmer om ett nytt fysiskt besök behövs.

- En extern app används då bilden på såret ska kommuniceras - ett bildhanteringsverktyg för säker bildhantering mellan kommun och region. För skriftlig kommunikation mellan kommun och region kring sårbehandlingen är planen att använda Cosmic Messenger och kommunikation via enheternas funktionsbrevlådor. Arbetet med pilotkommunerna ska starta under andra delen av 2022 för att sen släppa på resterande kommuner i Värmland så snart som möjligt.

Vad är bakgrunden till förändringen?

- Upprinnelsen var ett önskemål från kirurgen på Centralsjukhuset i Karlstad om möjligheten att via digital teknik underlätta för patienter inom den kommunala hemsjukvården att slippa återbesök till sårvårdsmottagningen för att exempelvis få ett bensår bedömt och bedömning om fortsatt behandling.

- Genom dialog med regionens område samverkan kopplades IT-avdelningen in. I dialog, möten och diskussioner mellan olika professioner inventerades sedan vilka möjligheter som fanns. Det mynnade ut i det här bildprojektet som också utvidgats till att även omfatta hudmottagningen och kommunernas vårdcentraler.

Vem eller vilka blir förändringen bättre för?

- Vi hoppas att det kommer att bli bättre för den enskilda patienten som slipper proceduren att åka in till sjukhuset eller vårdcentralen, och i stället kan bli fotad i sitt hem eller vårdboende. Vi tror också att det underlättar för inblandad personal inom hemsjukvård, transport, sårvårdsmottagning, hudmottagning och vårdcentral.

Har ni mött något motstånd under arbetets gång och hur har ni löst det?

- Projektet har blivit något försenat då inloggningssäkerheten har setts över. Genom täta möten mellan region, kommun och representant för appen samt en vilja att komma framåt i arbetet finns nu en lösning som alla parter vill fortsätta fram med. Förhoppningen är att komma i gång med den första pilotkommunen efter sommaren.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats