Till startsidan
Handskaking ikon

Överbrygga gränser och mellanrum

För att vård och stöd ska kunna samordnas utifrån individens behov och resurser behöver vi arbeta mer tillsammans, som ett gemensamt system, inte som enskilda enheter, verksamheter och organisationer.

Ungdomscentraler i västra Värmland

Under hösten 2023 genomfördes fyra workshops inom området barn- och ungdomsresan där olika problem och förbättringsområden identifierades. Nu finns en rapport som beskriver arbetet.

Ungdomscentraler och rapporten i sin helhet

Biståndsbedömare på akuten – ny hjälp för patienter

Sedan några månader tillbaka arbetar en biståndsbedömare från Karlstads kommun på akutmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Syftet är att minska onödiga inskrivningar och återkomster till sjukhuset utifrån ett helhetsperspektiv kring individen.

Biståndsbedömare på akuten ger ny hjälp för patienter

Närvårdsteam i östra Värmland ger personer med komplexa behov behandling i hemmet

Nu startar ett mobilt närvårdsteam för vårdcentralsområde östra Värmland med utgångspunkt i Kristinehamn. Teamet ger multisjuka patienter möjlighet till mer avancerad vård i hemmet som en del i vårdens utveckling. – Vården sker närmare patienten utifrån individuella behov, säger Ingela Agnarsson, verksamhetschef.

Närvårdsteam med utgångspunkt i Kristinehamn

Närvårdsteam i Säffle ger multisjuka ökad möjlighet till vård i hemmet

Ett mobilt närvårdsteam i Säffle ger möjlighet till mer vård i hemmet för personer med bland annat hjärtsvikt och kronisk lungsjukdom. Satsningen syftar till att skapa färre inläggningar i slutenvård och är en del i omställningen till nära vård.

Närvårdsteam i Säffle

Seniormottagningen i Hagfors Ekshärad

I oktober 2023 öppnade seniormottagningen i Hagfors Ekshärad. Via seniormottagningen får äldre personer en trygg och enkel väg in i vården. Genom ökad samverkan och tvärprofessionellt arbete förbättrar mottagningen vården av äldre i Hagfors.

Seniormottagningen i Hagfors Ekshärad

Ny modell för PRAO i Forshaga

Forshaga kommun har lanserat en ny modell för prao i grundskolan. I den nya modellen samverkar hela kommunen tillsammans för att utbilda eleverna om arbetsliv och arbetsmarknad.

Ny modell för PRAO i Forshaga

Nära vård kräver nära samverkan - samarbete i norra Värmland

I norra Värmland har en ny styrgrupp startat. Den heter ”Nära vård kräver nära samverkan”.

Så jobbar Malin, samordnande sjuksköterska Hagfors Ekshärad

På Vårdcentralen Hagfors Ekhärad har man jobbat i nära-vård-anda länge, och att begreppet nu blivit etablerat upplevs som en bekräftelse.
Så gör arbetet skillnad för patienterna

Hagfors kommun jobbar över organisationsgränser i suicidförebyggande arbete

Maria Persson, socialchef i Hagfors kommun berättar om hur Hagfors kommun jobbar tillsammans med andra organisationer och verksamheter över organisationsgränser för att ta fram en handlingsplan för suicidförebyggande arbete.

Samverkan ger tryggare patienter och snabbare vård i norra Värmland

En ökad samverkan mellan enheter och organisationer i norra Värmland ger positiva effekter, både för invånarna och för personalen. Här resonerar representanter från region och kommun om fördelarna med samverkan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?