Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Nära vård i Värmland / Inspiration och exempel / Digitala lösningar och välfärdsteknik
Ikon telefon

Digitala lösningar och välfärdsteknik

En del i omställningen är att öka möjligheten för invånaren att känna sig som en viktig och delaktig medskapare. Det betyder inte att man kan välja fritt utan att hälso- och sjukvården tar till vara personens och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser på ett bättre sätt än idag.

Statistikverktyg ger information om befolkning - områdesprofiler i Värmland

Nu finns ett webbaserat verktyg med statistik om befolkningen i Värmland tillgängligt på vårdgivarwebben. Här samlas och presenteras information om befolkningens hälsa inom länets kommuner och vårdcentralsområden.

Områdesprofiler i Värmland

CTI - Centrum för tidiga insatser

Hösten 2022 öppnade Centrum för tidiga insatser, en ny verksamhet i Region Värmland som sätter barnets behov i centrum på ett tydligare sätt. CTI riktar sig till barn mellan 0-6 år med eller med misstanke om autism, enskilt eller i kombination med intellektuell funktionsnedsättning och eller ADHD. Här samverkar barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabiliteringen samt barn, unga och familjehälsa för att ge tidiga, jämlika och samordnade insatser med barnets behov i centrum.

Centrum för tidiga insatser

Upplevelseverkstad i Karlstads kommun

Genom att uppleva hur det är att ha en nedsättning av funktioner och hur det påverkar vardagen har Karlstads kommuns medarbetare fått en fördjupad förståelse för hur det är att inte klara det man vill på egen hand.

Upplevelseverkstaden - att få testa hur det är att inte klara av det man vill på egen hand

Palliativa teamet i Kristinehamn och modellen de 6 SN

De 6 SN är en modell för personcentrerad palliativ vård som konkretiseras i sex begrepp att tillämpa i utformning av patientens palliativa vård.

I Kristinehamn arbetar det palliativa teamet enligt modellen

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats