Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Nära vård i Värmland / Inspiration och exempel / Digitala lösningar och välfärdsteknik

Palliativa teamet i Kristinehamn och modellen de 6 SN

Palliativa teamet i Kristinehamn arbetar utifrån frågan Vad är viktigt för dig? bland annat med hjälp av samtalsstrukturen de 6 SN.

De 6 SN är en modell för personcentrerad palliativ vård som konkretiseras i sex begrepp att tillämpa i utformning av patientens palliativa vård.

S:n står för Självbild, Självbestämmande, Sociala relationer, Symtomlindring, Sammanhang samt Strategier.

Filmen nedan visas i Vimeo

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats