Till startsidan
Till startsidan

Vårdcentralen Hagfors Ekshärad

På Vårdcentralen Hagfors Ekhärad har man jobbat i nära-vård-anda länge, och att begreppet nu blivit etablerat upplevs som en bekräftelse.

Malin Höglund är samordnande sjuksköterska och patienternas fasta vårdkontakt. Tillsammans med kommunen och slutenvården planerar hon inför patienternas hemgång, och det är hon som har uppföljande samtal när de kommit hem. 

Malin Höglund, samordnande sjuksköterska Vårdcentralen Hagfors Ekshärad

Malin Höglund är samordnande sjuksköterska vid Vårdcentralen Hagfors Ekshärad.

– Jag har öppet telefonnummer, vilket gör att de ser att det är jag som ringer och vet att det är jag som svarar. Det skapar tillgänglighet och trygghet. I Hagfors Ekshärad finns en upparbetad samverkan över vårdgränserna. Representanter från kommunen och regionen träffas eller pratar dagligen för att diskutera inneliggande patienter inför hemgång.

Fokus på lösningar

– Vi samverkar också kring patienter med stort vårdbehov som vårdas i hemmet på ett sätt så att patienten inte ska uppleva att vi arbetar inom olika organisationer. Vi jobbar lösningsfokuserat och har alltid patientens bästa i fokus. Tidigare arbetade vi mer i stuprör, hade inga öppna linjer eller plats för dialog.

Hur gör ditt sätt att jobba skillnad för patienten?

– Har man en relation blir det enklare för alla. Några patienter hör jag av mig till varje vecka bara för att prata och se hur de mår. Den kontinuiteten kan vara skälet till att de tar emot den hjälp de behöver för att få det att fungera i vardagen i form av till exempel hemtjänst eller hemsjukvård.

Ledarskapet en försutsättning

Ett ledarskap som stöttar det här sättet att arbeta är en förutsättning.

– Min chef Britt Lindberg är ett otroligt bra stöd och vi bollar ofta frågor och situationer. Hennes inställning är att ”du behöver bara fråga mig om du säger nej till något”.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats