Till startsidan
Till startsidan

Individanpassade föräldrautbildningar i Sunne fångar upp mest sårbara familjer

Under pandemin fick Familjecentralen i Sunne lägga all ordinarie gruppverksamhet åt sidan och kunde fokusera mer på de individuella insatserna. Arbetssättet har bidragit till bättre förutsättningar för barnen och har gjort det lättare att tidigt fånga upp de föräldrar som man tidigare haft svårt att hjälpa.

- Bakom idén till individuell föräldrautbildning ligger att vi sedan länge sett behov av att tidigt fånga upp våra mest sårbara familjer genom samverkan, med barnens rättigheter i fokus, säger Karin Palm Hellström, distriktssköterska. En del föräldrar har svårt att delta i gruppverksamhet och att aktivt söka hjälp trots att de har behov av information och stöd i föräldraskapet. Vårt mål blev att fånga upp just dessa föräldrar för att främja god hälsa åt alla barn. Vi ville också genom insatsen öka kunskapen om föräldraskap och om barns behov samt bidra till insikt och motivation att ta emot hjälp. Det fanns nu plötsligt tid till detta då de generella föräldragrupperna pausades.

Barn med docka

Skapar bättre förutsättningar för barnen

Under 2021 och 2022 har sammanlagt 13 föräldrapar deltagit i den individuella föräldrautbildningen, samtliga föräldrar som erbjudits har tackat ja. Deltagarna har identifierats av barnmorskorna vid inskrivningssamtal och hälsosamtal.

- Vi tycker oss kunna se att vi genom detta nya arbetssätt har bidragit till bättre förutsättningar för barnen. Arbetssättet har möjliggjort för oss att tidigt fånga upp de föräldrar som vi tidigare haft svårt att hjälpa, säger Karin Palm Hellström.

Flertalet föräldrapar har under eller efter de fyra träffarna valt att ta emot insatser, antingen genom familjecentralens öppna insatser eller genom socialtjänsten och psykiatrin. För andra har det varit tillräckligt med den individuella insatsen i sig.

- Vi har märkt att trygga föräldrar inte är rädda för att be om hjälp när livet går lite upp och ner, säger Karin.

Nytt arbetssätt stärker samverkan

Det nya arbetssättet tydliggjorde också ett behov av att förbättra samarbetet med socialtjänsten i de fall föräldrarna önskar göra en ansökan om insatser. Detta för att förebygga att inte tappa familjerna mellan verksamheterna. Man har därför jobbat fram en ny samverkansrutin som syftar till att vidmakthålla och stärka motivationen hos föräldrarna i övergången mellan familjecentralens personal och socialsekreterare.

Om familjecentralen Pusslet

Här arbetar barnmorskor, BVC sköterskor, förebyggande socionom och pedagog. Här träffar föräldrarna på föräldrautbildningen. Familjecentralen samarbetar med förskolor, psykiatrin och socialtjänsten med flera, efter behov.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats