Till startsidan

Tematräffar visar utbud och minskar avstånd

Sista fredagen i varje månad bjuder socialförvaltningen i Hammarö kommun med ”vänner” in till olika tematräffar i foajén på Folkets hus på Skoghall. 2022 års teman riktar sig främst till den som är eller planerar att bli äldre på Hammarö. På ett enkelt sätt får invånarna tips och råd om aktiviteter och möjligheter som finns i kommunen.

Socialförvaltningen på Hammarö kommun har förhört sig om hur invånarna kan arbeta mer hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt för att man som Hammaröbo ska kunna leva självständigt och på sina egna villkor så länge och så bra som möjligt. En av synpunkterna som framkom var att man inte vet vad som finns och vilka vägar man kan gå för att få hjälp.

- Genom åren har vi också jobbat i ett antal projekt med goda resultat, den gemensamma framgångsfaktorn har varit att människor på ett enkelt sätt har kunnat komma för råd och tips. Det bidrar till ökad självkänsla, ökat självförtroende att våga prova vilket i förlängningen också skapar ett mer självständigt liv, säger Mia Hernell Blomqvist, utvecklingsledare på Hammarö kommun.

Tematräffar på Folkets hus i Skoghall

En fredag varje månad ordnas tematräffar på Folkets hus i Skoghall. På ett enkelt sätt får invånarna tips och råd om aktiviteter och möjligheter som finns i kommunen.

Förbättrad samverkan på flera plan

Projektet startade i februari 2022 och det är ännu lite för tidigt att tala om förbättringarna det ger för Hammaröborna.

- Erfarenheterna från de första två tillfällena visar i alla fall att folk kommer hit och att de är nöjda med det vi gör, säger Mia. En annan väldigt positiv följd är att det direkt skapats många nya samarbeten både internt i kommunen men också med enheter inom regionen, privata näringslivet och andra aktörer. Vart det slutar har vi ingen aning om…

Ökat samarbete, bättre för medborgarna och nära vård

- Vi hoppas att tematräffarna på sikt ger förbättringar för alla medborgare på Hammarö. För kommunen kommer alla nya samarbeten att bli värdefullt tillskott i omställningen till en god och nära vård, omsorg och hälsa.

Teman under 2022

  • Januari (2023) - Kultur & Fritid
  • Februari - Hjälpmedel
  • Mars - Syn & Hörsel
  • April - Fysisk hälsa
  • Maj - Kost & Hälsa
  • September - Kognition & anhörigstöd
  • Oktober - Balans & Fallförebyggande
  • November - Psykisk hälsa
  • December - Trygghet & Säkerhet

Vissa teman kommer att utvidgas och gälla hela kommunen, ett exempel är en må-bra-månad i maj och ett tema kring psykisk hälsa i november.

Läs mer om tematräffarna på Hammarö kommuns webbplats

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?