Psykisk hälsa

Flicka håller armen och farbror.
Evenemang inom psykisk hälsa Region Värmland och våra samverkanspartner arrangerar kurser, föreläsningar, fokusveckor och konferenser om psykisk hälsa.
Utbildningar om psykisk hälsa och suicidpreventionRegion Värmland erbjuder flera filmer och e-utbildningar om psykisk hälsa, suicidprevention, stigmatisering och ensamhet.
Regional koordinering psykisk hälsa, RKPH
Regional koordinering psykisk hälsa, RKPHRegion och kommuner har ett gemensamt uppdrag att tillsammans med brukar- och anhörigföreningar koordinera arbetet för ökad psykisk hälsa i Värmland.
Psykisk hälsa och folkhälsa
Psykisk hälsa och folkhälsaFolkhälsoarbete kring psykisk hälsa innebär att ha ett brett samhällsperspektiv där flera aktörer i Värmland behöver samverka för god och jämlik hälsa.
Suicidprevention
SuicidpreventionKunskap, information, insatser samt god samverkan är viktigt.
Utvecklingsarbete Stigma
Utvecklingsarbete StigmaMinska stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa.
Nya Perspektiv
Nya PerspektivUtvecklingsarbete mellan länets kommuner och Region Värmland.
Våld i nära relationer
Våld i nära relationerStälla frågor om våld och berätta om våldets konsekvenser för hälsan.
Samverkan inom barn- och ungdomspsykiatrinKontaktpersoner för samverkan med kommuner.
Skadligt bruk och beroendevårdÖverenskommelse angående skadligt bruk och beroendevård.
Nära vård i VärmlandTillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland.
Programområde Psykisk ohälsaTar emot och är ett stöd i implementeringen av nationella kunskapsstöd.
För dig som behöver hjälp och stödMår du dåligt eller känner någon som mår dåligt och behöver stöd och hjälp? Här finns information för dig.

Sidan uppdaterad