Till startsidan
Till startsidan

Användarresan

I denna riskbedömande och åtgärdande metod skapar ni en helhetsbild av en process som ni funnit behov av att titta närmare på, exempelvis er arbetsdag. Metoden identifierar aktiviteter i processen och hur dessa upplevs av de som utför dem.

Läs om hur man Hagaborgs trygghetsboende använde användarresan för medarbetardriven utveckling.

Syfte

Att skapa en gemensam helhetsbild av hur ni upplever en utmanande process.

Mål

Att identifiera viktiga aktiviteter i processen och synliggöra möjliga behovs- och förbättringsområden.

Du behöver

Förutsättningar

Tid: Cirka 50 minuter

Innan denna övning bör en utmanande eller problematisk process ha identifierats genom ett utforskande arbete.

För att metoden ska fungera bra krävs det att den som leder följer vissa förhållningsregler:

  • Lyssna nyfiket och aktivt på deltagarna.
  • Ha inte svar eller försvar redo.
  • Fråga mycket för att skapa förståelse.
  • Allt som sägs i rummet, stannar i rummet.
  • Tydliggör att det inte kommer att letas syndabockar.
  • Som processledare bör du gå genom SMARR för mötet (finns i powerpointen ovan).
  • Tidsätt de olika stegen innan för att hålla tiden.
  • Uppmana deltagarna att göra uppgifterna aktivt.

Tänk på

Ni kommer under detta tillfälle lägga stort fokus på att dela berättelser med varandra. Det är av största vikt att ni vågar berätta även om det ibland ligger utanför ”ramarna”. Försök skapa ett tillåtande och tryggt klimat.

Gör så här

Skriv ut mallen för användarresor (se ovan) och ha den som underlag när du ber användare beskriva sin väg genom processen.

Övning 1: Identifiera

I denna övning ska ni identifiera de olika aktiviteterna som sker i processen. Med aktiviteter menar vi de moment som processen består av, alla de saker som användaren gör i den utvalda processen.

Övning 2: Diskutera

Diskutera vidare om hur aktiviteterna upplevs. Undersök hur användaren upplever dessa aktiviteter, är de positiva eller negativa? Varför upplevs de som de gör? Vad finns det för förbättringsområden?

Nästa steg

I nästa steg ska ni arbeta med de förbättringsområden ni kommit fram till i denna workshop.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats