Till startsidan
Till startsidan

Tidsresan

I den utforskande metoden Tidsresan reflekterar ni tillsammans kring hur er yrkesroll har förändrats över tid och varför denna förändring har skett. Ni får också reflektera kring hur ni ser på er yrkesroll i framtiden.

Metoden hjälper arbetsgruppen att få en gemensam bild av sin yrkesroll och hitta utmaningsområden att arbeta vidare med.

Läs om hur man i Säffle med hjälp av denna metod synliggjorde ett glapp mellan hur medarbetare vill jobba med sin arbetsmiljö och hur chefer väljer att utforma arbetet.

Syfte

Synliggöra varför och hur yrkesrollen har förändrats samt hur den kommer att förändras framöver.

Mål

Få en gemensam bild av yrkesrollen och hitta utmaningsområden att jobba vidare med.

Du behöver

Förutsättningar

Tid: 60 minuter

För att övningen ska fungera bra krävs det att du som leder övningen följer vissa förhållningsregler:

 • Lyssna nyfiket och aktivt på deltagarna.
 • Ha inte svar eller försvar redo.
 • Fråga för att skapa förståelse.
 • Allt som sägs i rummet, stannar i rummet.
 • Tydliggör att det inte kommer att letas syndabockar.
 • Gå genom ”SMARR” (finns i Powerpointen ovan).
 • Tidsätt de olika stegen innan för att hinna allt.
 • Uppmana deltagarna att utföra uppgifterna aktivt.
 • Våga prova!

Tänk på

Ni kommer under detta tillfälle lägga stort fokus på att dela berättelser med varandra. Det är av största vikt att våga berätta även om det ibland ligger utanför ”ramarna”. Var öppen och försök skapa det mötet.

Gör så här

Workshopen sker i 3 steg där varje steg tar 10 minuter. Dela upp i grupper om 4–5 personer som får arbeta tillsammans.

Fundera och skriv ner så många saker du kommer på. En sak på varje post-it-lapp.

Hur såg det ut förr?

 • Yrkesrollen
 • Arbetsuppgifter
 • Hjälpmedel (mekaniska/tekniska/övriga resurser/kompetens)
 • Brukare/kunder
 • Samhället

Reflektera i grupp: Varför ser det ut så här?

Fundera och skriv ner så många saker du kommer på. En sak på varje post-it-lapp.

Hur ser det ut nu?

 • Yrkesrollen
 • Arbetsuppgifter
 • Hjälpmedel (mekaniska/tekniska/övriga resurser/kompetens)
 • Brukare/kunder
 • Samhället

Reflektera i grupp: Varför ser det ut så här?

Fundera och skriv ner så många saker du kommer på. En sak på varje post-it-lapp.

Hur kommer det se ut?

 • Yrkesrollen
 • Arbetsuppgifter
 • Hjälpmedel (mekaniska/tekniska/övriga resurser/kompetens)
 • Brukare/kunder
 • Samhället

Reflektera i grupp: Varför ser det ut så här?

Efterarbete

Resultatet av de tre stegen sammanställs eller analyseras med hjälp av klustring eller mönsteranalys.

Nästa steg

Nästa gång bör ni jobba vidare med er arbetsmiljö. Utifrån dagens material ska ni hitta ett utmaningsområde att arbeta vidare med på djupet och hitta rotorsaken. Prova metoden ”Fem varför”.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats