Till startsidan
Till startsidan

10.3 Miljöaspekter

Varje kommun och regionen har att följa sin lokala miljöpolicy.

Respektive hjälpmedelsverksamhet ansvarar för det praktiska miljöarbetet och ska vidta nödvändiga åtgärder för att t.ex.

  • Hushålla med resurser
  • Undvika utsläpp till luft och vatten
  • Minska avfallshanteringen

Tänk på:

  • Hur produkten kan påverka yttre miljön och människan
  • Att system för källsortering och hantering av restprodukter (avfall) är uppbyggt.
  • Att skrotning av batterier, skadliga plaster, elektronikskrot, kemikalier, metallskrot såsom krom mm sker på ett korrekt sätt.
  • Att vid miljöfarligt avfall kontakta miljöansvarig.
  • Att rutiner finns för hantering av smittat gods.
  • Att vid inköp och sortimentsval ska miljöaspekter beaktas
  • Att vid upphandling ta in uppgifter om hur leverantören uppfyller sitt producentansvar

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats