Till startsidan
Till startsidan

5.1 Allmänt

Personer med funktionsnedsättning ska beredas möjlighet till ett jämlikt och aktivt deltagande i samhällslivet. Hjälpmedel för det dagliga livet är ett av flera viktiga medel för att möjliggöra delaktighet.

Hjälpmedel är en del i vård och behandling och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsinsatser. Det finns ingen lag eller annan författning som fastställer vilka produkter som är hjälpmedel. Varje sjukvårdshuvudman fastställer vilka produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som personliga hjälpmedel.

Hjälpmedelsnämnden i Värmland beslutar vilka produkter som kan erbjudas inom sitt ansvarsområde, detta finns beskrivet i riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel per produktgrupp där förskrivare, målgrupp, kriterier och mål med hjälpmedlet framgår.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats