Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

18 12 24 Separat ställbara ryggstöd för sängar

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast/leg. fysioterapeut

Målgrupp:

Barn med svår funktionsnedsättning i andnings- och andningsmuskelfunktionen.
Barn med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att ändra kroppsställning från liggande till sittande och från sittande till liggande i säng.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär att barnets förmåga att vila och sova allvarligt begränsas, vilket även leder till andra aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar.
Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att självständigt ändra kroppsställning från liggande till sittande eller från sittande till liggande i säng.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra sömn/dygnsvila.
Möjliggöra självständig lägesförändring och/eller förflyttning i och ur säng.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

___________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning:

  • Vid förskrivning till barn/ungdom med hjärt- och lungsjukdom rekommenderas att samråd sker med behandlande läkare.
  • Tänk på att ett ställbart ryggstöd kan innebära ökad risk för trycksår/skjuvkraft. Samt att framför allt små barn tenderar att glida ned lätt och bli liggande nedanför ryggstödet.

Utprovning:

  • Typ av säng, madrassens tjocklek och barnet/ungdomens behov avgör valet av ryggstödstyp (sidohängd eller mittmonterad motor).
  • För att det ska bli stadigt ska huvudändan av sängen stå mot vägg om det inte finns huvudgavel. Vissa risker finns om man monterar sängryggstöd på resårbotten utan sängram. Det finns som tillbehör spännanordning som håller sängryggstödet på plats, den monteras under madrassen på resårbotten
  • Se till att spännbanden är hårt åtdragna och att ryggstödet ligger stadigt i sängen.
  • Förhöjningsben under huvudändan kan vara ett alternativ till ställbart ryggstöd.

Uppföljning

Minst en gång per år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats