Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Läkemedel / Läkemedelscentrum

Läkemedelscentrum

Läkemedelscentrums uppdrag är att stödja vårdens verksamheter såväl strategiskt som operativt i läkemedelsfrågor. Läkemedelscentrum och dess ingående enheter ska tillsammans med läkemedelskommittén verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och en optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan.

Läkemedelscentrum verksamhetsområde har tre ingående enheter; farmacitjänsteenheten, läkemedelsberedningsenheten och läkemedelsförsörjningsenheten. 

Läkemedelscentrum bidrar med expertstöd och ledning i frågor som rör bland annat

  • läkemedelsförsörjning
  • läkemedels och miljö
  • ordnat införande av nya läkemedel
  • läkemedelsbudget och läkemedestatistik
  • klinisk farmaci
  • Cosmic läkemedelsmodul
  • läkemedelsberedning
  • länsövergripande rutiner för läkemedelshantering inklusive kvalitetsgranskning av hanteringen
  • utredningsärenden kring läkemedel

Arbetet görs i nära samarbete med vårdens verksamheter och stödfunktioner samt i samverkan med externa aktörer för att uppnå målet Bästa vårdkvalitet.

Kontakt med verksamheten

Postadress

Region Värmland
Centralsjukhuset
Läkemedelscentrum
651 85 Karlstad

Besöksadress

Rosenborgsgatan 9, Karlstad

Telefon

Farmacitjänsteenheten: 010-831 41 41
Läkemedelsberedningsenheten: 010-831 79 47
Läkemedelsförsörjningsenheten: 010–831 51 40

E-post

Läkemedelscentrum: lakemedelscentrum@regionvarmland.se
Farmacitjänstenheten: farmacitjansteenheten@regionvarmland.se
Läkemedelsberedningsenheten: lakemedelsberedningsenheten@regionvarmland.se
Läkemedelsförsörjningsenheten: lakemedelsforsorgningsenheten@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats