Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Vaccinationer / Vaccination mot TBE / Medicinska frågeställningar

Medicinska frågeställningar TBE

Medicinska frågeställningar inför vaccination.

Innan vaccination mot TBE sker ska läkare rådfrågas vid:

  • Allergisk reaktion efter vaccination som krävt sjukhusvård.
  • Allergi som gett kraftiga reaktioner och krävt sjukhusvård.

Enheter i vården kan vid behov skickas remisser till Vaccination Värmland för bedömning om vaccination kan ske.

Vid allergi mot formaldehyd samt gentamycin kan lokal reaktion förekomma och inför vaccination kan läkare kontaktas vid tveksamhet.

Vaccin mot TBE bör ges intramuskulärt.

Vid intramuskulär injektion hos patienter som behandlas med antikoagulantia eller tillstånd med påverkan på koagulationen finns viss risk för muskelblödning.

Rådgör med hematolog vid behov vid tillstånd med påverkan på koagulationen.

I samtliga fall ska injektionsstället komprimeras i 5 minuter.

För patienter behandlade med warfarin, NOAK, trombocythämmare eller lågmolekylärt heparin följs nedanstående rutin:

Intramuskulär vaccination till personer som är behandlade med antikoagulantia - RUT 21675 version 4 (pdf) Pdf, 169 kB.

Vaccin mot TBE (Encepur, FSME-Immun) kan ges samtidigt som vaccin mot pneumokocker (Pneumovax), mRNA-vaccin mot covid-19 (Comirnaty) eller normalvaccin mot influensa (Vaxigrip Tetra).

Texten uppdateras inom kort.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats