Till startsidan

På vaccinationsmottagningen TBE

Information om flöde på vaccinationsmottagning, anafylaxi, hygienrutiner, registrering av vaccination, skyddad identitet och om biverkningar.

MittVaccin används som journalsystem för registrering av vaccinationer av alla verksamheter inom Region Värmland inklusive privata vårdcentraler inom vårdvalet samt kommunal hälso- och sjukvård. All vaccinationshistorik som registrerats i Svevac finns överförd till MittVaccin.

Personer som har skyddad identitet måste bokas via tidsbokningen. Det går inte att boka sig anonymt via 1177.se.

För bokning av tid i Cosmic ska en tid spärras och ingen identitet anges.

Vaccinationer registreras i journalsystemet MittVaccin.

Efter vaccinationen kan det bli rött, ömt och svullet på injektionsstället. En del personer kan även få ont i huvudet och må illa, kräkningar förekommer men är ovanliga. Vissa kan känna en allmän sjukdomskänsla, trötthet eller muskel- och ledvärk. Feber är en vanlig biverkan framför allt bland små barn, särskilt efter den första vaccindosen. Besvären brukar gå över inom några dagar.

Allvarligare biverkningar av TBE-vaccin är mycket ovanliga.

Rapportera även misstanke om biverkning

Redan misstanke om en biverkning av läkemedel ska rapporteras, den behöver varken vara utredd eller bekräftad. Som extern vaccinatör kan man anmäla reaktion via rapport på Läkemedelsverkets webbplats.

Om man som patient fått misstänkt biverkan av sin vaccination kan man rapportera det till den enhet som gett vaccinationen eller direkt till Läkemedelsverket.

Misstänkt biverkning hos människa (lakemedelsverket.se)

För verksamheter i Region Värmlands regi gäller att biverkningar ska rapporteras genom att skicka meddelande till funktionsbrevlåda enligt rutin:

Rapportering och klassificering av biverkningar - RUT 09732 Version 9 (pdf) Pdf, 119 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?