Till startsidan
Start / Kultur / Konst i regionens lokaler / Konsthall Spisrummet

Konstfrämjandet Värmland - Andra perspektiv - om kvinnor, arbete och konsten

Andra Perspektiv - om kvinnor, arbete och konsten visades under årsskiftet 2018-2019.

Till utställningen i Konsthall Spisrummet har Konstfrämjandet Värmland utgått från en historisk koppling till den socialrealistiska genren. Spänningsfältet mellan arbete och frihet som gestaltades och skildrades i bilderna är ofta genom ett manligt perspektiv eftersom konstnären var man. Vi har letat efter det kvinnliga perspektivet för att lyfta bildberättandet till vår samtid. Frågor som väglett oss är de om vem som porträtterats, vad som värderats som arbete och vilken roll kvinnor haft både i och utanför arbetet. Vi vill även lyfta fram de värmländska konstnärer som haft betydelse i folkbildning och främjande arbete i Värmland.

År 1949 bildades Konstfrämjandet, en organisation som skulle främja konst och konstnärernas arbete. Konstfrämjandet är en partipolitiskt obunden organisation som finns i hela landet och består av olika medlemsorganisationer och distrikt. Distrikten ser olika ut, men förenas i ett starkt konst- och samhällsintresse. Medlemmarna är olika folkrörelser, till exempel studie- och fackförbund, och andra intresseorganisationer. ”Konst åt alla” var grunden i främjande verksamhet, man erbjöds kvalitetskonst som grafiskt tryck till en rimlig summa pengar. Utgivningen av de grafiska kollektionerna var stor, Konstfrämjandet köpte hela serier av konstnärerna och erbjöd sedan konstklubbar, konstcirklar och konstföreningar på arbetsplatser genom medlemsorganisationerna med utställningar och enskilda kvalitetsmärkta grafiska konstverk. Kollektionerna var varierande gällande innehåll på bilderna; från ett verklighetsbaserat innehåll med avstamp i fritiden – en inneburen längtan av frihet – till den socialrealistiska genren som ofta hyllade arbetes villkor. Presentationer av arbetsplatser och människor som arbetade i industrin eller jordbruk. Ofta kanske med intention att synliggöra människors villkor. I den andan fanns en genre, den socialrealistiska kritiska hållningen där arbetsmiljöerna ofta framställdes som monotona och smutsiga. Bilderna gick hand i hand med arbetarlitteratur.

Under de senaste åren har Konstfrämjandets uppdrag framförallt handlat om att omfördela resurser och kunskap för att främja konstens tillgänglighet. Det är i mötet mellan gräsrotsrörelser, ideellt och etablerat konstliv som Konstfrämjandet arbetar för en konst vars innehåll och kvalitet definieras av många.

Konstfrämjandet är en folkrörelse som växer igen. Det bildas nya distrikt och ett främjande arbete sker genom samtidskonsten som erbjuder genrer där människor villkor diskuteras, såsom jämställdhet, demokrati och hållbar utveckling. Konsten växer och frodas, självorganiserande konstnärsplattformar och konstprojekt som skär på tvärs i samhällsdebatten. Konstvärlden har förändrats och den förändringen är Konstfrämjandet Värmland en aktiv del i genom att öppna upp för unga kulturskapare i Värmland och aktivt delta i de nya folkrörelserna som växer fram.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?