Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Anslagstavla

Anslagstavla

På Region Värmlands anslagstavla kan du läsa om tillkännagivanden av politiska sammanträden, anslag av beslutsprotokoll som har justerats samt vilken överklagandetid som gäller.

Anslag är ett besked om att ett beslutsprotokoll är justerat, och att överklagandetiden för de beslut som tagits börjar löpa. När överklagandetiden på tre veckor är slut har besluten i anslaget vunnit laga kraft vilket innebär att de inte längre går att överklaga.

En del av de handlingar som ligger till grund för politiska beslut innehåller personuppgifter eller uppgifter som omfattas av sekretess. Sådana handlingar, eller delar av handlingar, får inte publiceras på anslagstavlan.

Tillkännagivande innebär att kallelsen med tid, plats och vilka ärenden som kommer tas upp på regionfullmäktiges sammanträden publiceras. Tillkännagivande publiceras på anslagstavlan senats en vecka innan sammanträdet.

Vill du ha hjälp att ta fram handlingar eller vill få handlingar utskrivna vänder du dig till receptionen i Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad.

Om du vill överklaga.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?