Till startsidan
  • En beskrivande text för bilden
För dig som jobbar inom Bibliotek Värmland
För dig som jobbar inom Bibliotek Värmland Vi arrangerar och stödjer utbildningar, nätverksträffar, konferenser och projekt.
MIK och digital delaktighet
MIK och digital delaktighet Nytt kompetensområde hos oss under utveckling.
Förundran - Bokstart i Värmland
Förundran - Bokstart i Värmland En satsning på små barns språkutveckling
Biblioteket som demokratisk arena
Biblioteket som demokratisk arena Fokus på kulturens betydelse för demokratin.
Den regionala biblioteksplanen
Den regionala biblioteksplanen Strategiskt styrdokument för Värmland.
Arkiv
Arkiv Tidigare satsningar och publikationer för inspiration.
Kontakta oss
Kontakta oss Välkommen med dina frågor.