Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / För dig som jobbar inom Bibliotek Värmland

Mer för dig som jobbar inom Bibliotek Värmland

Bibliotek Värmland är ett samarbete mellan folkbiblioteken i Värmlands 16 kommuner. Du som arbetar på något av dessa bibliotek har även tillgång till och möjlighet att medverka i olika typer av arbetsgrupper eller nätverk. Kontakta gärna oss, eller din chef, om du vill veta mer

Två gånger om året kan folkbiblioteken i Värmland söka ekonomiskt stöd för att genomföra arrangemang eller aktiviteter till personer från 13 år och uppåt.

Stödet är en del av satsningen Biblioteket som demokratisk arena.

En dag i månaden tar vi med oss kontoret och arbetar på något av våra värmländska folkbibliotek, för att knyta kontakter, lyssna in och få ta del av det som händer inom verksamheterna.

Två gånger per kalenderhalvår bjuder vi in till en digital träff med fokus på kollegial delning. Vid varje tillfälle presenterar ett bibliotek ett exempel från sin verksamhet, en aktivitet, eller en idé - tips som fler kan ha glädje av och vilja prova på. Kom gärna med önskemål eller tipsa oss om innehåll.

Följ oss gärna på Facebook för mer information om pågående projekt och annan omvärldsbevakning: https://www.facebook.com/biblioteksutvecklingregionvarmland

För oss som samverkar runt små barns språkutveckling i Värmland finns även gruppen “Samverkan BVC, bibliotek och förskola i Värmland”. Sök upp den och ansök om att få vara med.

Folkbiblioteken i Värmland har en plattform för gemensamma dokument som administreras av oss. Din närmsta chef ansvarar för att meddela oss vilka som ska ha tillgång.

För mer information kontakta annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se och marie-louise.eriksson@regionvarmland.se

En gång per kalenderhalvår bjuder vi in till en digital föreläsning på ett aktuellt tema, ofta med en extern föreläsare. Kom gärna med önskemål eller tipsa oss om innehåll.

Vi driver följande nätverk som du kan engagera dig i:

 • Barnbibliotekarienätverket - nätverk för barnbibliotekarier i Värmland där vi lyfter gemensamma utvecklings- och samverkansfrågor.
  Kontaktperson annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se
 • Ungdomsbibliotekarienätverket - nätverk för ungdomsbibliotekarier från Värmland, Gotland och Östergötland där vi lyfter frågor om biblioteksverksamhet för och med unga.
  Kontaktperson annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se
 • Interkulturnätverket - nätverk för bibliotekspersonal i Värmland med fokus på språk och kultur.
  Kontaktperson frida.narman@regionvarmland.se
 • MIK och digital delaktighet - nätverk för bibliotekspersonal i Värmland för kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och inspiration i frågor som rör medie- och informationskunnighet och den digitala delaktigheten.
  Kontaktperson marie-louise.eriksson@regionvarmland.se

Fyra gånger per år skickar vi ut en omvärldsspaning till alla som är anställda på Värmlands folkbibliotek.

Hör gärna av dig med tips och idéer!

Kontaktperson: marie-louise.eriksson@regionvarmland.se

För att nå all personal inom Bibliotek Värmland har vi samlat alla mejladresser i två sändlistor som uppdateras löpande.

Din närmsta chef ansvarar för att meddela oss att du ska finnas med i sändlistan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?