Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / Biblioteksverksamhetens uppdrag

Biblioteksverksamhetens uppdrag

Regional biblioteksverksamhet finns enligt lag i alla regioner och ska bedrivas med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Viktiga utvecklingsområden och prioriteringar är identifierade i den regionala biblioteksplanen 2021- 2024. Den regionala biblioteksplanen är framtagen i samråd med Värmlands kommuner, studieförbund, folkhögskolor, Karlstads universitet samt berörda föreningar, verksamheter och organisationer.

Enligt Region Värmlands kulturplan 2022-2025 ska den regionala biblioteksverksamheten:

  • initiera gemensamma förändringsprocesser vid biblioteken, ta initiativ till projekt över kommun- och länsgränser, främja erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling och bistå biblioteken med rådgivning, inspiration och stöd i utvecklingsarbetet
  • bedriva kvalificerad omvärldsbevakning, trendspaning och analys samt företräda de värmländska bibliotekens intressen på det nationella planet.

Vårt arbetssätt

Uppdraget är i första hand strategiskt och handlar om att på olika sätt stödja och stärka folkbiblioteken i deras arbete, utifrån bibliotekslagen och med lokala behov och förutsättningar i fokus. Vi arbetar i nära dialog och samverkan med regionens kommuner, med civilsamhället och med andra aktörer på regional och nationell nivå.

Kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande är en stor del av vårt arbete. Vi anordnar och deltar i konferenser, mässor och olika typer av fortbildningstillfällen samt samordnar nätverk och projekt. Andra exempel på insatser kan handla om verksamhetsutvecklande metoder, projektbidrag eller att verka för en ökad interaktion mellan forskning och bibliotekspraktik.

Biblioteken i Värmland

Biblioteken i Värmland är en del av en nationell infrastruktur. Det allmänna biblioteksväsendet i Värmland innefattar olika bibliotekstyper såsom folkbibliotek i varje kommun, skolbibliotek inom grund- och gymnasieskola, folkhögskolebibliotek, Karlstads universitetsbibliotek, sjukhusbiblioteken samt den regionala biblioteksverksamheten.

Dessutom tillkommer specialbibliotek, myndighetsbibliotek och fängelsebibliotek. Dessa är offentligt finansierade med olika huvudmän: kommun, region eller stat, med likheten att de alla omfattas av bibliotekslagen. Utöver dessa finns också privata bibliotek, såsom förenings- och företagsbibliotek.

Bibliotek Värmland

Bibliotek Värmland är ett samarbete mellan länets kommuner där Karlstads universitetsbibliotek och sjukhusbiblioteken samt den regionala biblioteksverksamheten är samarbetspartners. Bibliotek Värmland är utgångspunkten i vårt utvecklingsarbete för biblioteksverksamheten i länet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?