Till startsidan

Christofer Bocker, Kristinehamns bibliotek

Christofer Bocker är dramatiker boende i Sunne. Mellan 1 september och 31 oktober 2022 vistas han på Kristinehamns bibliotek för att lyfta ungas berättande och intresse för skrivande. Han kommer också utforska hur biblioteksmiljön kan utvecklas för att bjuda in till skrivande.

Fotograf: Ingali Björkdahl

Tankar om vistelsen på Kristinehamns bibliotek

Under vistelsen vill Christofer arbeta med intervjuteknik som metod för dramatisering av nyskrivet material för och av unga. Han vill skapa och spela in flera monologer och kortare dramatiska ljudverk, inte minst för att väcka intresse för skrivande, läsande och hur mycket som ryms inom dramatiken.

Om Christofers skapande verksamhet

Intresset för deltagandeprocesser väcktes när Christofer var med och startade Communityteatern i Angered i Göteborg 2008. Sedan dess har han jobbat med många deltagande processer tillsammans med barn och unga, bland annat i Karlstad, Sunne och Göteborg. Under sommaren 2022 arbetar han med en berättarföreställning där tio barn fått beskriva sin favoritplats i Biskopsgården, Göteborg. Föreställningen äger rum som en vandring mellan de olika platserna i form av ett ljudverk som barnen spelat in.

Genomgående i Christofers konstnärliga verksamhet är utforskandet av det främmande samt att undersöka i vilken mån vi förstår att det främmande i lika stor utsträckning finns inom oss själva.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?