Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regioners invånare nöjda med sin tillvaro enligt ny EU-undersökning
Hemtjänst på besök hos äldre.

Regioners invånare nöjda med sin tillvaro enligt ny EU-undersökning

Kommissionen publicerade den 25:e mars resultatet från en undersökning genomförd på regional nivå. Resultaten visar att EU:s medborgare generellt sett är positiva till den ekonomiska situationen och livskvalitén i sina regioner.

Undersökningen granskade även vilka regionala frågor medborgarna anser vara viktigast, deras inställningar till sina framtidsutsikter samt deras förtroende för myndigheter. Svenska svaranden tycks vara extra nöjda med livskvaliteten i sina respektive regioner jämfört med övriga EU-länder.

Sverige och Norra Mellansverige

I de flesta frågor visar Sverige liknande siffror som resten av EU, men en fråga som sticker ut är livskvaliteten i den egna regionen. Här anser 31% av svenskarna att den är mycket bra, jämfört med EU-genomsnittet på 20%. Svenskarna identifierar frågor om hälsa (34%) och brottslighet (35%) som de viktigaste frågorna.

I Norra Mellansverige, där Värmland, Gävleborg och Dalarna ingår, anser invånarna att frågor som rör hälsa (37%) och den ekonomiska situationen och arbetslöshet (29%) är de två viktigaste i deras regioner. När det gäller benägenhet att rösta i EU-valet 2024 säger 51% av svaranden i Norra Mellansverige att det är mycket sannolikt att de kommer att rösta, jämfört med genomsnittet på 55% i Sverige och 57% i hela EU.

Positiva svar överlag

Undersökningen genomförs var tredje år på regional nivå och syftar till att ge en detaljerad bild av EU-medborgarnas åsikter om olika ämnen. Över åtta av tio européer (82%) anser att livskvaliteten i deras region är god, medan 65% tycker att den ekonomiska situationen i sin region är bra. De främsta frågorna för Europas framtid är enligt undersökningen ekonomin, social rättvisa och arbetslöshet, tätt följt av klimatförändringar och miljöfrågor.

Resultatet från undersökningen visar att förtroendet för lokala och regionala myndigheter är fortsatt högt, med 58% av de svarande som uttrycker tillit för myndigheterna i sina regioner. Samma andel visar upp ett lika starkt förtroende för EU. Utöver det visar en majoritet av européer (66%) optimism inför framtiden i sina regioner.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?