Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / EU-valet 2024
Europaparlamentet.

Europaparlamentet.

EU-valet 2024

Mellan den 6–9 juni hålls valet till Europaparlamentet och miljontals européer kommer att gå till valurnorna för att lägga sina röster. Även om EU kan kännas långt bort påverkar de beslut som fattas i Bryssel vårt vardagsliv mer än vad man kan tro

EU-valet äger rum vart femte år och då väljs ledamöterna vars uppgift är att företräda EU-medborgares intressen genom att utforma och anta nya EU-lagar. Frågor om EU:s konkurrenskraft och försvarsförmåga förväntas stå högt upp på den politiska agendan för nästa Europaparlament.

EU-valet och vikten av att rösta

Det finns många anledningar till att man ska rösta i EU-valet. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) påverkar EU runt 50–60 procent av frågorna på en kommun- eller regionfullmäktiges dagordning. EU har till exempel stiftat lagar som reglerar vilken hänsyn som måste tas till miljön vid stadsplanering och byggnadsprojekt. Dessa lagar måste sedan kommuner förhålla sig till när man exempelvis ska bygga en ny skola eller anlägga nya vägar.

Något som har stor påverkan på regioner och kommuner som är nära kopplat till EU:s budget är EU:s sammanhållningspolitik. Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste verktyg för regional utveckling, och genom den finansieras många lokala projekt runt om i EU. 2023 stod EU för 39 procent av den totala projektfinansieringen som handlades av avdelningen för regional utveckling. Ett exempel på värmländska projekt som fått finansiering av EU är ”STIVI- innovation i Värmländsk industri”. STIVI är ett EU-projekt som hjälper företag i Värmland att utveckla strategier, hitta rätt finansiering och kompetensutveckla sin personal.

Viktiga frågor för nästa mandatperiod

Ingen vet ännu vilka frågor som kommer att vara viktiga under nästa mandatperiod. Men ämnen som är relevanta i EU idag lär även vara viktiga i framtiden. Just nu är frågor som rör EU:s globala konkurrenskraft, särskilt gentemot USA och Kina samt EU:s försvarsförmåga högt upp på den politiska agendan. Även EU:s utvidgning med länder som Georgien och Moldavien, samt hur man ska implementera de lagar som fastställts i EU:s klimatpaket den gröna given, är frågor som den kommande EU-kommissionen kommer att behöva ta itu med

Om Europaparlamentet

Europaparlamentet är en folkvald EU-institution som tillsammans med Ministerrådet antar lagar och beslutar om EU:s budget. Dess ställning som en av de tre institutioner som stiftar lagar inom EU gör Europaparlamentet inflytelserik i EU:s beslutsfattande. Europaparlamentet har totalt 720 ledamöter varav Sverige har 21 platser fördelade mellan de olika svenska partierna. Ledamöterna i Europaparlamentet ingår partigrupper med sina europeiska partimotsvarigheter.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?