Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Världens första AI-reglering antagen av EU
Datorskärm.

Världens första AI-reglering antagen av EU

Den 21 maj antog rådet AI-akten, som är världens första rättsliga ramverk för artificiell intelligens (AI). Regleringen ska ge utvecklare av AI tydliga krav och skyldigheter när det gäller användning av AI.

Akten ska alltså främja en säker användning och utveckling av AI-system för både privata och offentliga aktörer.

Främja pålitligt användande av AI

Med AI-akten vill kommissionen säkerställa en trygg användning av AI och att AI-system respekterar grundläggande rättigheter och säkerhet. Akten använder en riskbaserad metod, vilket innebär att ju högre risken är att ett AI-system orsakar skada på samhället, desto striktare blir reglerna. AI-aktiverade videospel tillhör kategorin för minimal eller ingen risk, medan AI-system som hanterar kritisk infrastruktur (till exempel transport) eller som avgör tillgången till utbildning (till exempel poängsättning på prov) har identifierats som högrisksystem.

Här är några av de åtgärder som AI-akten innehåller:

  • Förbud för vissa typer av AI-system. Till exempel de som syftar till att manipulera människors beteenden eller de som använder biometriska data för att kategorisera personer efter religion eller sexuell läggning.
  • Finansiella straff för företag som bryter mot reglerna i AI-akten.
  • Skapandet av testbäddar för att utvärdera nya AI-system.
  • Upprättandet av en ny AI-byrå inom EU-kommissionen som ska övervaka efterlevandet av AI-akten.

AI i Värmland

AI finns som ett prioriterat område i Region Värmlands smarta specialiseringsstrategi. Ett av fokusområdena i strategin är ”Avancerad tillverkning och komplexa system”, som bland annat beskriver hur företag i regionen kan gynnas av AI. Strategin nämner hur digitala lösningar, såsom AI, kan användas för att skapa konkurrenskraftiga industrier.

Läs mer om AI-akten.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?