Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Månadens verk maj 2024
Konstverket I Am So Sorry av Patrik Qvist.

Fotografi som visar del av ett performance med titeln Attempt at restoring the balance, inköpt 2017.

Månadens verk maj 2024

Patrik Qvist är konstnär med arkitektbakgrund. Han bor och arbetar i Stockholm. Han arbetar ofta med temporära text­installationer i offentliga rum. Dynamiken mellan ord, text och plats, gestaltning är central i hans arbete.

Qvist är född 1968 och under 90-talet arbetade han i flera år som assistent åt Mary Miss, en av den amerikanska land-art-rörelsens pionjärer.

Under flera år försåg han Stockholms gator med slagkraftiga, underfundiga, och bitvis dramatiska uttryck – skrivna i plastmuggar. Kanske har en sett formuleringar som Try again fail better, Jag har ett riktigt jobb, Endast orden skiljer oss åt eller Du får ledigt idag.

Angående gatukonstens roll eller kanske snarare plats i det offentliga rummet menar Qvist att den reklam vi har runt om oss inte på något vis står i paritet med våra kreativa intressen eller uttryck. Den gatukonst som finns borde kunna ta mer plats resonerar han, idag utgör den en försvinnande del av det visuella gränssnittet och där borde konsten få kunna ta mer plats. Det är något fint med begreppet gatukonst tycker jag, det betyder att den är öppen och till för alla på gatan. Det är också förbannat kul att arbeta ute, att få direktkontakt med förbipasserande är det bästa jag vet.

Hans diskussioner handlar ofta om miljö och klimatproblematiken, han vill väcka debatt i livsstilsfrågor och också ställa frågor kring prioriteringar om konsumtion kontra hållbarhet.

Curator Sophie Allgårdh, Kalkladan Konst Bungenäs, beskriver verket som fotografiet är hämtat från på följande vis: I sitt verk Försök att återställa balansen kommer Patrik Qvist att föra tillbaka sin årliga ranson av kalk till jorden genom en stor tratt han själv tillverkat. Enligt kalkindustrin förbrukar varje person 500 kilo kalkrelaterade produkter per år. Konstnären för upp frågan om jordens resurser till en poetisk och konstnärlig nivå.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?