Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Så blir Nya CSK tillgängligt för alla
En flygbild som visar hur Centralsjukhusets byggnader kommer att se ut efter ombyggnation. Bilden är tagen mot söder och i högerkanten syns Klarälven.

Vy över Centralsjukhuset som det kommer att se ut efter ombyggnation.

Så blir Nya CSK tillgängligt för alla

Tillgängligheten är viktig när Nya CSK byggs. Personal, patienter och besökare har olika behov och förutsättningar och utformningen av lokalerna utgår därför från dem med störst behov. På så sätt skapar vi inkluderande miljöer.

Hållbarhetsambitionerna är höga i projektet Nya CSK. Den övergripande visionen är ”ett sjukhus som förbättrar livsvillkoren för alla i ett hållbart Värmland” och styrs utifrån tre mål:

  • Hälsofrämjande och läkande miljöer för alla.
  • Klimatsmart, robust och resurseffektivt.
  • Genomförande för samhällsnytta.

Tillgängligheten är en viktig del i projektet.

Personal, patienter och besökare har olika behov. Därför är det viktigt att utforma tillgängliga, trygga och inkluderande inom- och utomhusmiljöer som främjar jämställdhet och jämlikhet för personal, patienter och besökare.

− Detta handlar såväl om övergripande frågor som de viktiga detaljerna. Till exempel en god ljudmiljö, att rum har logiska placeringar, att säkra val görs av växter och byggnadsmaterial, att dörrar utformas med rätt bredder, trösklar och automatik, samt att möbler och annan inredning har en tilltalande och användbar design, säger Cecilia Alte, byggchef.

Tillgängligt och tryggt

Sjukhuset ska upplevas orienterbart, tillgängligt, tryggt och välkomnande för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar och därmed minska eventuella trösklar till att söka vård.

I projektet finns ett tillgänglighetsprogram som beskriver hur Nya CSK samverkar med Funktionsrätt Värmland, en samarbetsorganisation för 41 länsövergripande föreningar inom patient- och brukarorganisationer. Organisation får information och chansen att komma med synpunkter och inspel utifrån sin kunskap och erfarenhet.

− Det är viktigt att vi har en systematisk samverkan med dem som berörs. Vi ska bygga ett sjukhus som fungerar och är tillgängligt för alla. Mycket handlar om utformningen och att vi skapar lokaler med lösningar som fungerar för så många som möjligt. Då inkluderar vi fler och slipper göra anpassningar i efterhand, säger Cecilia Alte.

Bollplank och rådgivare

I projektet finns dessutom en certifierad sakkunnig av tillgänglighet som fungerar som bollplank till arkitekterna och är rådgivare och granskare när handlingar tas fram i projektet.

− Det känns tryggt att vi har det stödet. Ibland kan en lösning som är bra för en grupp vara ett hinder för en annan grupp. Vi vill skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt, säger Cecilia Alte.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?