Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Studie i Värmland banar väg för bättre tidig diagnostik av prostatacancer

Studie i Värmland banar väg för bättre tidig diagnostik av prostatacancer

Region Värmland har i samarbete med Karolinska institutet och med stöd av Prostatacancer­förbundet genomfört en studie vars resultat kan bidra till att förbättra prostatacancer­diagnostiken för att på sikt bana väg för allmän screening av prostatacancer.

Sammanfattning

Resultatet från studien ”Stockholm3 vs Nationella vårdprogrammet för diagnostik av prostatacancer” har nu publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften European Urology Open Science. Studien visar blodprovet Stockholm3 kan identifiera lika många signifikanta prostatacancrar som det nationella vårdprogrammet, men samtidigt dramatiskt minska antalet män som behöver genomgå vävnadsprovtagning och dessutom i stor utsträckning undvika att hitta betydelselös cancer. Stockholm3 visade sig i studien dessutom vara överlägsen magnetkamera.

Bakgrund

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige med cirka 2 400 dödsfall varje år. Värmland har tidigare haft en låg diagnostik av prostatacancer och bland de högsta dödstalen i Sverige.

Socialstyrelsen avböjde 2014 screening men rekommenderade att man skulle utvärdera PSA-information till män och möjlighet till organiserad PSA-testning. Som enda region i Sverige inledde Värmland redan 2015 en organiserad PSA-testning. Programmet innebär att alla män mellan 50 och 77 år har fått ett personligt brev med information om PSA och möjlighet att testa sig. Totalt har över 58 000 brev om organiserad PSA-testning gått ut i Värmland.

Problemet med PSA-testning är att det leder till kraftig överdiagnostik. Detta innebär att en mängd vävnadsprover tas där de flesta är utan cancer. Bland prover med cancer har en betydande andel en så beskedlig cancer att den inte behöver behandlas. Vi har alltså en resurskrävande situation med många vävnadsprovtagningar med låg precision vilket leder till överdiagnostik av lågriskcancer som vi ej borde identifiera för att hitta de få som har nytta av behandling.

Region Värmland har därför, i samarbete med Karolinska institutet och med stöd av Prostatacancer­förbundet, genomfört den vetenskapliga studien ”Stockholm3 vs Nationella vårdprogrammet för diagnostik av prostatacancer”. Under 2019–2020 har vi bjudit in fem hela årskullar med nästan 9 000 män. Deltagande män testades för PSA och Stockholm3 och genomförde en magnetkamera­undersökning innan de träffade en urolog för diagnostik på traditionellt sätt baserat på rekommendationer enligt Nationella Vårdprogrammet. Man jämförde resultaten mellan utfallet vid Stockholm3-testet, Magnetkamera och Nationellt vårdprogram.

Resultat

Resultat från studien har nu publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften European Urology Open Science. Studien visar att blodprovet Stockholm3 kan identifiera lika många signifikanta prostatacancrar som det nationella vårdprogrammet, men samtidigt dramatiskt minska antalet män som behöver genomgå vävnadsprovtagning och dessutom i stor utsträckning undvika att hitta betydelselös cancer. Stockholm3 visade sig i studien vara överlägsen magnetkamera och även nu gällande vårdprogram där magnetkamera är ett krav.

Resultatet av studien visar hur man kan nå man målet med bättre prostatadiagnostik snabbare och med mindre resursåtgång. Studiens resultat kan bidra till att förbättra prostatacancer­diagnostiken för att på sikt bana väg för allmän screening av prostatacancer.

Kontaktinformation

Mauritz Waldén
Överläkare
070-361 27 10
Mauritz.Walden@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?