Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kollektivtrafiknämnden i korthet 5 september 2023

Kollektivtrafiknämnden i korthet 5 september 2023

Vid tisdagens sammanträde fattade Kollektivtrafiknämnden tilldelningsbeslut för upphandlingen av Servicetrafik Värmland 2023 och om avtal för fortsatt tågtrafik mellan Kristinehamn och Degerfors.

Tilldelningsbeslut för upphandlingen av Servicetrafik Värmland 2023

Region Värmland ansvarar för organisering av servicetrafiken i Värmland. Servicetrafiken utgörs av sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor, kompletteringstrafik och anropsstyrd linjetrafik. Vid tisdagens möte beslutade Kollektivtrafiknämnden om tilldelning av avtal till följande företag i upphandlingen Servicetrafik Värmland:

  • Cab in hand AB
  • Rudskoga Taxi AB
  • AOW Taxi AB
  • Karlstad Taxitransporter AB
  • Nyberg's Trp AB
  • Wehliye Taxi
  • Företagssupport HB

Avtalen löper över fyra år och tilldelningsbeslutet ersätter tidigare meddelat tilldelningsbeslut (daterat 2022-07-01). Upphandlingen genomfördes som öppet förfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Riksfärdtjänsten är upphandlad separat och trafiken är igång sedan 1 september.

Avtal om fortsatt tågtrafik mellan Kristinehamn och Degerfors

Region Värmland har sedan tidigare tecknat avtal med Region Örebro län och Degerfors kommun samt Kristinehamns kommun om en gemensam finansiering av tågtrafik på sträckan mellan Kristinehamn och Degerfors. Dessa avtal gäller till och med december 2023. För att trafiken ska kunna fortsätta beslutade kollektivtrafiknämnden att ett nytt avtal ska tecknas för 2024.

Förslag om avgifter för sjukresor och högkostnadsskydd

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om oförändrade avgifterna för sjukresor för år 2024, med undantaget att sjukresor föreslås vara kostnadsfria för barn och unga. Högkostnadsskydd för sjukresor för år 2024 föreslås till 2 800 kr inom en tolvmånadersperiod.

Kontaktinformation

Elisabeth Björk (V)
Ordförande i kollektivtrafiknämnden
elisabeth.bjork@regionvarmland.se
010-831 65 57

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?