Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Positivt förslag i slussfrågan

Positivt förslag i slussfrågan

Frågan om framtidens slussar i Trollhättan har tagit ett steg närmare en lösning som skulle gynna näringslivet runt Vänern.
– Det är avgörande för värmländska jobb, säger Erik Evestam (C), regionala utvecklingsnämndens ordförande.

Slussarna i Trollhättan är över hundra år gamla och behöver bytas ut, en fråga som Region Värmland har varit engagerad i under en lång tid eftersom den påverkar Vänersjöfarten och det värmländska näringslivets möjligheter att frakta gods den vägen.

Flera utredningar har tittat på var en ny slussled ska placeras och vilka konsekvenser olika placeringar får. I det underlag som nu går ut på samråd rekommenderar Trafikverket och Sjöfartsverket en nordlig sträckning, vilket är den lösning Region Värmland ställt sig bakom i tidigare remissvar.

– Nu ska vi läsa det nya materialet och yttra oss utifrån Värmlands behov. Men redan nu är vi förstås väldigt positiva till att Trafikverket och Sjöfartsverket pekar ut en lösning som inte sätter jobb och företag i Vänerregionen på spel, säger Erik Evestam.

Minst påverkan

Ett av de alternativ som de två myndigheterna nu har avfärdat innebar ett stopp för Vänersjöfarten under flera års tid. Följderna av det hade blivit mycket svåra för det näringsliv som är beroende av att kunna frakta gods via Vänern och Göta älv. Även de sträckningar som nu är ute på samråd innebär stopp för sjöfarten, men under kortare perioder. Det nordliga alternativet påverkar minst, enligt utredningen.

– En tidigare analys visade att omkring 1 400 arbetstillfällen var direkt eller indirekt beroende av en fungerande sjöfart. Därför är det så viktigt att hitta en lösning som håller slussarna öppna så mycket som möjligt under byggtiden, säger Stina Höök (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Fortsatt dialog

När samrådstiden är över kommer Trafikverket och Sjöfartsverket fatta beslut om vilket lokaliseringsalternativ som blir aktuellt att arbeta vidare med. Efter detaljprojektering väntar fler analyser och nytt samråd, innan en tillståndsansökan kan prövas hos mark- och miljödomstolen.

– Vi kommer att fortsätta vår dialog med Trafikverket och Sjöfartsverket, berörda kommuner och företag. Det här är ingen enkel process, men det är bra att den nu kommer vidare. Vi har gott hopp om att finna lösningar som i slutändan blir bra för alla, säger Erik Evestam.

Erik Evestam (C)

Ordförande, regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 076-527 38 44
E-post: erik.evestam@regionvarmland.se

Stina Höök (M)

Vice ordförande, regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 070-273 70 50
E-post: stina.hook@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?