Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Värmländsk arbetslöshet i fokus för ny studie
Bild på rapporten Orsaker till arbetslöshet.

Rapporten bygger på intervjuer med nyckelpersoner som jobbar med arbetslöshetsfrågor i kommunerna.

Värmländsk arbetslöshet i fokus för ny studie

Arbetslösheten i de värmländska kommunerna analyseras i en ny rapport från Region Värmland och Karlstads universitet. Den handlar bland annat om orsakerna bakom arbetslösheten, där låg utbildningsnivå, psykisk ohälsa och bristande språkkunskaper spelar stor roll.

Det är forskare på Karlstads universitet som har genomfört studien Orsaker till arbetslöshet i Värmland på uppdrag av länets 16 kommuner och Region Värmland. Syftet var att undersöka orsakerna bakom arbetslösheten, varför andelen arbetslösa varierar så stort mellan kommunerna, och hur arbetet med frågorna ser ut.

Viktiga slutsatser

Studien ger två viktiga slutsatser enligt Patrik Larsson, professor i arbetsvetenskap och en av forskarna.

– För det första ser vi att de värmländska kommunerna samfällt lyfter samma tre orsaker som de viktigaste att komma till rätta med när det gäller arbetslösheten: Låg utbildningsnivå, psykisk ohälsa och bristande språkliga färdigheter. För det andra ser vi att kommunerna får ta ett stort ansvar för medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver mycket resurser för att komma in, säger han.

Tidiga insatser

När det gäller kommunernas arbete för att fler ska få jobb eller börja studera, är tidiga insatser och stort fokus på individen något som gett goda resultat på flera håll. I rapporten pekar många av de intervjuade på behovet av ett välfungerande samarbete med Arbetsförmedlingen, och flera efterlyser en ökad tydlighet kring kommunernas uppdrag. Att nätverka och samarbeta över kommungränserna, ta hjälp av länets folkhögskolor och ha en god samverkan med hälso- och sjukvården är några av de andra faktorer som lyfts fram för att lyckas i arbetet.

– Forskarna pekar också på det engagemang som finns ute i kommunerna, det är väldigt positiv läsning. Men det räcker förstås inte med engagemang. Här behöver både staten och vi som region ge så goda förutsättningar som möjligt för att kommunerna ska klara detta komplexa uppdrag, säger Erik Evestam (C), ordförande för regionala utvecklingsnämnden.

Tänkt att inspirera

Nu har rapporten presenterats för region- och kommunpolitiker och chefer inom bland annat kommunernas utbildnings-, arbetsmarknads- och socialförvaltningar. Tanken är att slutsatserna i rapporten ska fungera som underlag och inspiration för kommuner som vill utveckla sitt arbete.

Resultatet kommer också att användas i Region Värmlands fortsatta arbete med kompetensförsörjning. Den blir även en viktig grund i den fortsatta dialogen med staten om hur kommunernas uppdrag kan bli tydligare.

– Att få fler i arbete och bidra till att arbetsgivarna hittar rätt kompetens är avgörande. Det handlar både om den enskilda människans möjligheter att utvecklas och bidra, och om hela Värmlands utveckling. Den här rapporten är ett viktigt steg på vägen, säger Stina Höök (M), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Erik Evestam (C)

Ordförande regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 076-527 38 44
E-post: erik.evestam@regionvarmland.se

Stina Höök (M)

Vice ordförande regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 070-2737050
E-post: stina.hook@regionvarmland.se

Patrik Larsson

Professor i arbetsvetenskap, Karlstads universitet

E-post: patrik.larsson@kau.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?