Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Värmland i topp när kunderna betygsätter sina sjukresor och färdtjänst
En förare inom servicetrafiken hjälper en kund ombord på ett gult servicetrafikfordon.

Värmland i topp när kunderna betygsätter sina sjukresor och färdtjänst

När Svensk Kollektivtrafiks stora nationella mätning av kundnöjdhet i servicetrafiken idag presenteras ligger Värmland i topp. Färdtjänsten och servicetrafiken inom Region Värmland visar höga siffor i samtliga kategorier och ligger över rikssnittet, som även det är högt.

Svensk Kollektivtrafiks barometer ANBARO mäter den upplevda kvaliteten i den anropsstyrda trafiken, det vill säga färdtjänst och sjukresor. Summeringen av 2023 visar att hela 91 procent av kunderna i Värmland var nöjda med sin beställning och resa sammantaget (rikssnitt 90 procent). I HANBARO, som bedömer handläggningen för färdtjänst och riksfärdtjänst, har Värmlandstrafik (Region Värmland) högst resultat i hela landet (91 procent).

– Vår servicetrafik är en del av många värmlänningars vardag. Det finns ett stort engagemang bland våra medarbetare och trafikföretag att varje dag se till så att den vardagen fungerar. Vi är väldigt glada över resultatet i den här mätningen, säger Anders Wahlén som är servicetrafikchef på Värmlandstrafik.

– Region Värmland ska bidra till trygghet och livskvalitet för alla i Värmland. Att vår servicetrafik uppskattas av de som använder den är en viktig del i detta, säger Elisabeth Björk (V), regionråd och kollektivtrafiknämndens ordförande.

Löpande kvalitetsarbete

Region Värmland ansvarar för organiseringen av all servicetrafik i Värmland (Värmlandstrafik och färdtjänsten i Karlstad) och under 2023 genomfördes omkring 192 621 sjukresebokningar och 184 494 färdtjänstbokningar. De flesta medarbetare inom servicetrafiken finns på Värmlandstrafiks kontor i Munkfors. Hur kunderna upplever servicetrafiken är ett av många kvalitetsmål som man jobbar med där.

– Vi vill alltid bli bättre för värmlänningarna. Mätningen pekar löpande ut förbättringsområden och ger oss dessutom snabbt en heads up om något skulle förändras, så att vi kan gå in och ta reda på varför och därefter kanske ändra en rutin eller hitta en ny lösning, förklarar Anders Wahlén.

Verksamheten i Munkfors utvecklas

Under hösten kommer servicetrafikens verksamhet att utvecklas, i samband med att nya trafikavtal träder i kraft. I och med det kommer beställningscentralen att ta över trafikledning och beställningar även nattetid, något som Anders Wahlén tror kommer öka servicen för sjukrese- och färdtjänstkunderna.

– Vi hämtar hem uppdrag som tidigare legat på externt bolag och trafikföretag och sköter detta själva från Munkfors, det tror jag kommer att ge oss en ännu bättre kvalitet och översikt i vår servicetrafik, säger Anders Wahlén.

Om ANBARO OCH HANBARO

Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan. Undersökningen är en löpande kvalitetsundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik tillsammans med dess medlemmar. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Undersökningen genomförs i 20 av 21 av landets regioner för sjukresor och för färdtjänst i 258 kommuner av 290. Totalt har nära 69 000 respondenter som rest och dryga 6000 personer som ansökt om tillstånd att få resa svarat på enkäter.

Undersökningen HANBARO mäter upplevd kvalitet på handläggningsförfarandet för färdtjänst och riksfärdtjänst och täcker 27% av landets kommuner. Dessutom mäts flex- och skolskjutsresor i separata undersökningar.

Läs mer om barometer för anropsstyrd trafik här (svenskkollektivtrafik.se)

Anders Wahlén
Servicetrafikchef
anders.wahlen@regionvarmland.se
010-832 81 69

Elisabeth Björk
Regionråd (V) och ordförande i kollektivtrafiknämnden
elisabeth.bjork@regionvarmland.se
076-765 25 89

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?