Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Kultur- och bildningsnämnden i korthet 14 maj 2024

Kultur- och bildningsnämnden i korthet 14 maj 2024

Vid gårdagens möte hanterade kultur- och bildningsnämnden bland annat två ansökningar om ökade verksamhetsbidrag 2024 till Wermlands Opera och Värmlands Museum.

De två verksamheterna Wermland Opera och Värmlands Museum beviljas båda ökade verksamhetsbidrag för i år, 2024, under förutsättning att regionstyrelsen beslutar om finansiering.

Båda verksamheterna har tidigare fått en uppräkning med 2,5 procent. Hyrorna har dock ökat med över 6 procent vilket inte kan hanteras inom respektive budget utan att påverka verksamheten.

Wermlands Opera beviljas ett ökat verksamhetsbidrag 2024 med 261 000 kronor. Tidigare beslutat bidrag för 2024 är på 25 043 800 kronor.
Värmlands museum beviljas ett ökat verksamhetsbidrag 2024 med 283 000 kronor. Tidigare beslutat bidrag för 2024 är på 19 563 100 kronor.

För att uppfylla det gemensamma långsiktiga ansvaret för verksamheten har Region Värmland och Karlstads kommun beslutat att ge ökat stöd för 2024 som kompensation för hyresutvecklingen.

Bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde - reviderad riktlinje

Folkbildning, funktionsrätt, god och jämlik hälsa och kultur. Det är bidragsområdena inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde. Syftet med bidragen är att främja verksamhet som bidrar till effektmålen trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland, samt god och jämlik hälsa. Bidragsgivningen styr mot regionens vision - Livskvalitet i världsklass.

Bidrag kan sökas för verksamhet som skapar förutsättningar för en gynnsam regional utveckling av folkhälsa, kultur och bildning samt aktiviteter som upprätthåller och stärker demokratiska värderingar genom befolkningens samverkan i olika former. En stark idéburen sektor i Värmland är en förutsättning för att uppnå visionen och uppfylla målen.

Vid dagens möte beslutade kultur- och bildningsnämnden om en reviderad riktlinje för de bidrag som kan sökas.

Beslut om formerna för framtagandet av regional kulturplan och biblioteksplan

Arbetet med att ta fram ny kulturplan och likaså en ny biblioteksplan som ska gälla från år 2027 är i gång och nämnden godkänner processen för framtagandet. För att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet krävs en beslutad regional kulturplan. Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner för sin verksamhet.

Den nuvarande kulturplanen och den regionala biblioteksplanen i Värmland har förlängts och gäller fram till 2026. För att undvika att nästa planprocess sammanfaller med valet år 2030 föreslås att de nya planerna får en giltighetstid på fem år. Genom att planera för framtiden kan Region Värmland fortsätta stödja och utveckla kultur- och biblioteksverksamheten i regionen.​

Sofia Magnusson (S)

Kultur- och bildningsnämndens ordförande

Telefon: 076-527 37 40
E-post: sofia.magnusson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?