Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Vårdkonflikten riskerar dra ut på tiden – kan påverka semesterplaneringen

Vårdkonflikten riskerar dra ut på tiden – kan påverka semesterplaneringen

Konflikten med Vårdförbundet riskerar att bli långvarig och kan bli samhällsfarlig för vissa verksamheter. Det är framförallt blockaden för nyanställningar som minskar möjligheten att rekrytera vikarier för semesterperioden som utgör den största risken. Utan medarbetare som kan avlösa ordinarie personal riskerar Region Värmland att tvingas se över semesterplaneringen. Regionen begär därför att få undanta vissa verksamheter från blockaden i sommar.

Verksamheterna som bedöms särskilt utsatta är ambulanssjukvården, larmcentralen och rättspsykiatrin.

– Här ser vi att Vårdförbundets stridsåtgärd med nyanställningsblockad påverkar verksamheterna på sätt som vi anser är samhällsfarligt om konflikten blir långvarig, säger Niklas Larsson, förhandlingschef.

Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR signalerar att i dagsläget är ingen lösning på konflikten i sikte. Drar konflikten ut på tiden kommer den därför att påverka sommarens bemanning inom hälso- och sjukvården. Sommarbemanningen är en svår ekvation i vanliga fall och den blir ännu mer utmanande i en konfliktsituation som den här. Vid en utdragen konflikt kan den planerade bemanning behöva ses över i hela hälso- och sjukvården vilket kan innebära att medarbetares semesterledigheter påverkas.

– Blir konflikten långvarig kan vi tvingas att se över semestrarna, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör. Det är givetvis ingenting vi vill göra men patientsäkerheten är överordnad och vi kommer att göra det som situationen kräver för att säkerställa att det finns medarbetare som kan ge patienterna den vård som krävs.

Region Värmlands förutsättningar skiljer sig åt från andra regioner genom att här har arbetet med oberoende av hyrpersonal drivits framgångsrikt – regionen har numera inga hyrsjuksköterskor vilket i konflikten bland annat påverkar antalet skyddsarbeten.

– Det är i grunden bra att vi inte har hyrsjuksköterskor, säger Josefine Ståhlberg, HR-direktör. Det är bättre hushållning med värmlänningarnas skattepengar att ha egen personal, det är mer patientsäkert och ger en bättre arbetsmiljö, men i den situation vi nu befinner oss med stopp för att ta in vikarier med mera så blir det svårt att klara sommarbemanningen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?