Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Självmorden ökade förra året men minskar över tid

Självmorden ökade förra året men minskar över tid

Enligt ny statistik från Socialstyrelsen tog 50 personer i Värmland sitt liv under 2023. Det är en ökning från 37 under 2022. Sett över tid har antalet självmord dock minskat de senaste 20 åren.

Siffrorna gäller säkra självmord, det vill säga där det inte finns tvivel om att självmord var avsikten.

– Det är vanligt att antalet självmord varierar mellan olika år. Årets statistik visar en ökning med 13 personer jämfört med förra året, men tidigare toppar har varit högre, säger Karen O´quin som är regional samordnare för suicidprevention i Värmland.

Det pågår ständigt ett arbete för att öka kunskapen om suicidprevention och ytterligare förbättra omhändertagandet av suicidnära personer. Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland har i flera år arbetat för minskat antalet självmord. I nätverket finns representanter för Region Värmland, Värmlands alla kommuner och flera andra organisationer.

– Det är oerhört viktigt att vi i Värmland fortsätter jobba tillsammans och har fokus på preventiva och främjande insatser för att stärka den psykiska hälsan. Varje självmord är ett för mycket, säger Sofia Magnusson, regionråd.

Antalet självmord har minskat över tid

Varje år kommer statistik från Socialstyrelsen som beskriver antalet självmord. För att få rätt bild är det vanligt att se på självmordstalet, det vill säga antalet självmord per 100 000 invånare. Att se på ett genomsnitt för de senaste 5 åren säger dock mer än vad enstaka år gör.

Det genomsnittliga suicidtalet för 2018–2022 var 20,0. Samma siffror för 2019–2023 är 21,2 Det gäller säkra och osäkra självmord, det vill säga även dödsfall där det finns misstanke om självmord utan att avsikten kunnat fastställas.

Sedan 1980-talet har antalet självmord minskat avsevärt men minskat långsammare under de senaste 20 åren. Den största minskningen ses bland personer över 45 år, medan yngre åldersgrupper inte visar samma trend.

Det kan finnas förklaringar till att antalet självmord ökade just under 2023.

– Det är inte förvånande med ökat antal suicid några år efter en kris, som pandemin var. Sverige är dessutom i en ekonomisk lågkonjunktur som påverkar många människor negativt, säger Karen O´quin

Suicidprevention behövs i hela samhället

De flesta som tar sitt liv har haft någon form av kontakt med hälso- och sjukvård innan självmordet. Personer kan, trots planering inom vården, få självmordstankar som hen inte kan stå emot. Därför är det viktigt att både den som redan har kontakt med vården och den som inte har det alltid tar kontakt om hen får självmordstankar. Men suicidprevention handlar inte bara om psykiatri och annan hälso- och sjukvård. Suicidprevention behövs i hela samhället.

– Vi vet att för att minska risken för självmord behövs flera olika insatser inom många olika områden. Insatserna behöver ske på individ-, befolknings- och samhällsnivå. Därför behöver vi vara många som samverkar i detta – både regioner, kommuner, föreningar, företag och andra organisationer. Jag ser också att vi behöver ta ett krafttag för att minska suicid i de yngre åldersgrupperna, säger Sofia Magnusson.

Karen O´quin
Regional samordnare för suicidprevention i Värmland
010-831 82 36
karen.oquin@regionvarmland.se

Sofia Magnusson
Regionråd S
076-527 37 40
sofia.magnusson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?