Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Idag avvecklas de flesta åtgärderna mot covid-19

Idag avvecklas de flesta åtgärderna mot covid-19

Många av de åtgärder som införts i samhället under pandemin tas bort från och med idag. För de som arbetar inom vård och omsorg och för de som besöker vården kommer en del av åtgärderna att finnas kvar.

Från och med den 9 februari avvecklas de flesta åtgärder mot covid-19 i samhället. Samtliga samhällsrestriktioner tas bort, men följande tre myndighetsrekommendationer kommer även i fortsättningen att gälla:

  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Återgång till arbete, skola och förskola kan ske när du är frisk.
  • Ovaccinerade vuxna bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder – att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Läs mer om förändringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Fortsatt provtagning inom vård och omsorg

Den storskaliga provtagningen för allmänheten vid symtom på covid-19 upphör, men vård- och äldreomsorgspersonal samt personer med medicinsk indikation ska även i fortsättningen provta sig vid symtom.

Idag finns bemannade provtagningsstationer och apotek med möjlighet att hämta ut provtagningskit för egenprovtagning på de flesta orter i Värmland. Det nuvarande utbudet kommer att finnas kvar ännu en tid, men kommer att successivt anpassas till behovet av provtagning.

Har du symtom på covid-19 och arbetar inom vård och omsorg? Du hittar aktuell information och bokar provtagning på webbplatsen 1177.se.

Smittspårningen anpassas

Framöver kommer smittspårningen att fokuseras till vårdmiljöer, dvs patienter, brukare och personal inom vård och äldreomsorg. Begreppet hushållskontakt till person med covid-19 finns därmed inte längre.

De smittförebyggande åtgärderna är kvar

  • Alla smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg kommer att finnas kvar. Tills vidare gäller:
  • Provtagning (antigentest) av symtomfri patient som läggs in i slutenvård.
  • Stark rekommendation om munskydd i vårdens allmänna lokaler.
  • Besöksregler i hälso- och sjukvården på mottagningar och vårdavdelningar.
  • Screeningprovtagning (PCR) i samband med inflytt på Säbo och hemtjänst inklusive vid utskrivning från sjukhus.
  • Vården fortsätter att använda munskydd och visir.
  • Smittspårning i vård och omsorg

Covid-19 blir en anmälningspliktig sjukdom

Folkhälsomyndigheten har lämnat en hemställan till regeringen att omklassificera sjukdomen covid-19 från samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen till anmälningspliktig. Denna process beräknas vara klar i månadsskiftet mars-april.

Vaccination mot covid-19 är den viktigaste åtgärden

Vaccinationen är idag den viktigaste åtgärden för att dämpa smittspridningen och förhindra allvarlig sjukdom och död. Den tredje dosen, påfyllnadsdosen, är viktig för att förstärka skyddet mot covid-19 och behålla ett högt skydd mot allvarlig sjukdom och död. Påfyllnadsdosen ger också ett ökat skydd mot att smittas och att sprida smittan vidare, även för omikronvarianten.

Till dig som är tveksam inför vaccination

Folkhälsomyndigheten har samlat fakta om de frågor som många undrar över inför sin vaccination mot covid-19. Det handlar om vaccinernas effekt och säkerhet och varför alla som kan bör vaccinera sig. Även du som haft covid-19.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på folkhalsomyndigheten.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?