Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Nytt närvårdsteam ger personer med komplexa behov behandling i hemmet
Närvårdsteam i östra Värmland

Ett nytt närvårdsteam i östra Värmland ökar möjligheten att ge personer med komplexa behov behandling i hemmet.

Nytt närvårdsteam ger personer med komplexa behov behandling i hemmet

Nu startar ett mobilt närvårdsteam för vårdcentralsområde östra Värmland med utgångspunkt i Kristinehamn. Teamet ger multisjuka patienter möjlighet till mer avancerad vård i hemmet som en del i vårdens utveckling. – Vården sker närmare patienten utifrån individuella behov, säger Ingela Agnarsson, verksamhetschef.

Redan idag finns ett mobilt palliativt team som jobbar mot cancerpatienter. Det slås nu ihop med det nystartade närvårdsteamet och blir en ny enhet. Teamet breddas för att kunna ta hand om fler diagnoser som hjärtsvikt, kroniska lungsjukdomar och samsjuklighet. Målgruppen är personer bosatta i Kristinehamns, Filipstads och Storfors kommuner som är över 65 år och har komplexa behov av medicinsk vård.

– Arbetet sker över gränserna från uppdragsgivare och i nära samarbete med andra vårdgivare. Teamet samverkar med bland annat personalen inom hemsjukvård och hemtjänst och skapar på så sätt en mer sömlös vård som ökar tryggheten för patienterna och deras närstående, säger Ingela.

Ökad trygghet och färre resor för patienten

Närvårdsteamet är tillgängligt vardagar 07.30-16.00 och består av en läkare och fem sjuksköterskor samt en undersköterska. Förutom det medicinska behovet hjälper teamet till med att samordna besök, undersökningar och behandlingar.

Behandling i hemmet skapar ökad trygghet för patienten, minskar påfrestande resor till sjukhus och förväntas också bidra till färre inläggningar i slutenvården.

– Att arbeta i behandlande team är ett exempel på en utveckling av den nära vården, där vi nu fått möjlighet att implementera ett mobilt arbetssätt för att klara av utmaningen med en äldre befolkning som lever längre med flera kroniska sjukdomar, säger Ingela.

Politiker skakar hand framför en bil

Lars Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande Kristinehamn och Daniel Schützer (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Värmland är glada över närvårdsteamet i östra Värmland.

– Jag är jätteglad att vi nu har ett närvårdsteam även i östra Värmland. Nya arbetssätt är nödvändigt för att möta våra framtida utmaningar och då är det viktigt att vi kommer närmare våra invånare, att vi inte gör det svårare att få vård, säger Daniel Schützer (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Närvårdsteamet startar verksamheten den 4 december.

När vård i Värmland

Det här är ett exempel på vårdens utveckling. Nära vård är en nationell omställning som handlar om att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna, en nödvändig utveckling för att klara av utmaningen med en förändrad befolkningssammansättning som på sikt innebär att färre personer ska ta hand om fler. Arbetet drivs tillsammans av Region Värmland och Värmlands 16 kommuner.

Läs mer på regionvarmland.se/naravard

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?