Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Region Värmland fortsätter arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal

Region Värmland fortsätter arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal

Kostnaderna för inhyrd personal i Region Värmland ökade 2023 jämfört med 2022. Samtidigt bidrar fler anställda specialistläkare till ett minskat behov av hyrläkare vilket märks i statistiken för den senare delen av 2023.

Det är Sveriges kommuner och regioners sammanställning Bemanningstrenden som sammanställer utvecklingen för hyrpersonal inom hälso- och sjukvården.

Här redovisas jämförelser för helåret, halvåret samt de tre sista månaderna av 2023.

I Region Värmland ökade hyrkostnaderna med 12 procent mellan 2022 och 2023. Rikssnittet var 17 procents ökning.

Tillfällig avdelning

Kostnaden för sjuksköterskor visar en ökning då en avdelning på Centralsjukhuset Karlstad bemannades med hyrsjuksköterskor under sommaren 2023. Efter detta har inte hyrsjuksköterskor varit anlitade.

– I Region Värmland pågår ett intensivt arbete med att nå målet om att vara hyrläkaroberoende. Det är ett viktigt mål av flera olika skäl, där kontinuitet och ekonomi är de viktigaste. Med en god kontinuitet ökar den medicinska kvaliteten och patientsäkerheten, säger Madelene Johanzon, områdeschef för allmänmedicin och rehabilitering.

Lägre kostnad sista kvartalet

Inom primärvården är trenden positiv. De tre sista månaderna 2023 var hyrkostnaderna lägre jämfört med samma period 2022. Region Värmland har bland annat utbildat 43 nya specialistläkare i allmänmedicin, varav en stor del stannat kvar i organisationen.

– Hela 86 procent av dessa har valt att fortsätta arbeta i länet vilket möjliggör en sänkning av hyrläkarkostnaden successivt. De kommande åren beräknas ytterligare 65 specialister i allmänmedicin, så kallade allmänläkare, vara klara, säger Madelene Johanzon.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?