Region Värmland logga

Samverkan med idéburen sektor

Region Värmland har under många år haft goda relationer med de idéburna organisationerna. För att ytterligare stärka samarbetet har en regional överenskommelse tagits fram - Överenskommelsen Värmland.

Vision

Ett Värmland där samverkan och dialog skapar livskraftiga och innovativa samarbeten.

Syfte

Överenskommelsen Värmland är en avsiktsförklaring med syftet att
möjliggöra långsiktig samverkan som stärker Värmland. Genom
Överenskommelsen Värmland skapas goda förutsättningar för ett
hållbart samhälle som bygger på delaktighet och skapar förtroende
och kunskap om varandras unika uppdrag.

Överenskommelsen vill:

 • Synliggöra idéburen sektor och öka förståelsen för dess bidrag
  till samhällsutvecklingen.
 • Stärka samverkan mellan Region Värmland och idéburen sektor
  samt mellan aktörerna inom idéburen sektor.
 • Vidareutveckla den stabila och hållbara plattformen för att möta
  samhällsutmaningarna.
 • Öka mångfalden av aktörer inom Överenskommelsen så att den
  är representativ för Värmland.
 • Gemensamt och med samlade krafter möta
  samhällsutmaningarna och bidra till en hållbar utveckling och
  ökad livskvalitet i Värmland och för värmlänningarna.

En levande demokrati präglas av engagemang och ansvarstagande.
Den idéburna sektorns självständighet bidrar till att skapa hållbar
utveckling genom mångfald och långsiktighet. I Värmlandsstrategin
lyfts idéburen sektor fram som en del av det regionala ledarskapet
där olika aktörer behöver samverka med varandra för att uppnå
visionen ”Ett hållbart Värmland som förändrar världen”.

Dokument

Sidan uppdaterad