Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Folkhälsa / Livsvillkor och levnadsvanor / Psykisk hälsa / Suicidprevention / Regionalt nätverk för suicidprevention i Värmland

Regionalt nätverk för suicidprevention i Värmland

Hela Värmland ska arbeta tillsammans för att antalet suicid i Värmland ska minska. Det regionala nätverket för suicidprevention ska bidra med samordning och stöd i gemensamma satsningar på information, utbildning och andra projekt som rör suicidprevention.

En grupp människor med olika yrken

Alla behövs i arbetet med suicidprevention.

I det regionala nätverket ingår Värmlands alla kommuner, Region Värmland och flera andra organisationer. Exempel på andra organisationer är Suicide Zero, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES), EBL-skolan och Hjärnkoll, Anonyma Alkoholister, RSMH Kalstasola, Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Svenska kyrkan, Räddningstjänsten, Polisen och SOS Alarm.

Länsgemensam strategisk plan Suicidprevention i Värmland

Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland har tagit fram en länsgemensam strategisk plan för 2022–2030.

Här finns mer information om Länsgemensam strategisk plan Suicidprevention i Värmland.

Information och utbildning

En av nätverkets viktigaste uppgifter är att utveckla kompetens inom området suicidprevention, i ett brett perspektiv. Nätverket erbjuder till exempel konferenser, kurser, föreläsningar och e-utbildningar.

Mer om konferens och utbildnining.

Så började det

År 2008 tog Sveriges regering beslut om nollvision för självmord. Några år senare, 2015, fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. Samma år tog dåvarande landstingsstyrelsen ni Värmland ett beslut som ledde till att:

  • Region Värmland (dåvarande Landstinget i Värmland) tog initiativ till en analys av området självmordsförebyggande arbete tillsammans med kommunerna i länet.
  • En handlingsplan togs fram tillsammans med berörda huvudmän.
  • En regional samordningsfunktion inrättades och finansierades genom statsbidrag.

Nationell och regional samordning av suicidprevention (folkhalsomyndigheten.se).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen