Till startsidan
Start / Politik / Samverkan / Rådet för funktionsrätt

Rådet för funktionsrätt

Rådet för funktionsrätt är ett övergripande samverkansorgan mellan Region Värmland och Funktionsrätt Värmland grundat på ett samverkansavtal. Rådet är knutet till regionstyrelsen med uppgift att skapa dialog och samverkan mellan den politiska ledningen och förtroendevalda i Funktionsrätt Värmland.

Vilka är med?

Region Värmland representeras av fem ledamöter som väljs ur presidierna i nämnderna. Regiondirektören och funktionsrättsstrategen deltar inom sina uppdrag. Funktionsrätt Värmland har sex ledamöter. Synskadades Riksförbund, SRF Värmland, erbjuds att ingå som adjungerad.

Politiker

 • Elisabeth Björk (V) Ordförande i Rådet för funktionsrätt
 • Åsa Johansson (S)
 • Daniel Schützer (S)
 • Sara Kihlström (KD)
 • Sara Gunnarsson (L)

Funktionsrätt Värmland

 • Monica Ekström, ordförande i Funktionsrätt Värmland
 • Stefan Sjökvist, vice ordförande i Funktionsrätt Värmland
 • Lena Pettersson
 • Kent Wallin
 • Bertil Nilsson
 • Helena Jonasson
 • Helena Pettersson
 • Barbro Boomsma, ombudsman i Funktionsrätt Värmland

Tjänstepersoner från Region Värmland

 • Peter Bäckstrand, Regiondirektör
 • Annelie Lindström, Funktionsrättsstrateg
 • Leif Andersson, sekreterare

Adjungerade:

 • Emma Lindh, praktikant Funktionsrätt Värmland
 • Kenneth Henningsson, Synskadades Riksförbund Värmland

Minnesanteckningar

2023

2022

2021

Om funktionsrätt

Alla människor har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar oavsett funktionsnedsättning eller funktionshinder. Läs mer om funktionsrätt på Vårdgivarwebben.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?