Till startsidan
Start / Politik / Samverkan / Samverkan med idéburen sektor / Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt mål. Region Värmland har flera IOP tillsammans med idéburna organisationer.

Idéburna organisationer har ofta särskild kunskap som är viktig för att möta förändringar och problem i samhället. Därför är samverkan mellan idéburen och offentlig sektor viktig för utvecklingen i samhället. Ett sätt att samverka är genom idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Idéburet offentligt partnerskap är ett avtal mellan en eller flera idéburna organisationer och offentlig sektor. Syftet med IOP är att skapa långsiktiga samarbeten med ideella organisationer för att de i större utsträckning ska ha möjlighet att delta aktivt och bidra till samhällsutveckling. Samverkan handlar ofta om att tillsammans lösa ett samhällsproblem där den idéburna organisationen och den offentliga verksamheten båda bidrar med erfarenhet och kunskap.

När ett IOP arbetas fram ska alla parter vara överens om syftet med partnerskapet och vad man ska samarbeta runt. Det skrivs ett avtal som båda parter skriver under.

Riktlinje för Idéburet offentligt partnerskap

I Region Värmlands riktlinje för idéburet offentligt partnerskap tydliggörs vad ett IOP är och vilka regler som gäller för denna partnerskapsmodell.

En samverkan av det slag som beskrivs i riktlinjen ska tydliggöra de samverkande parternas roller och ge tydligare ansvarsfördelning för att förenkla och utveckla samarbetet mellan Region Värmland och idéburna organisationer. Syftet är att skapa mervärde för länets invånare och bidra till att uppnå Region Värmland övergripande mål.

IOP-överenskommelsen tecknas avseende en särskild verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen. I dialog bestämmer parterna vad partnerskapet gäller, vilken samhällsutmaning som identifierats, vilken part som ska bidra med vilka resurser, samverkansperiod etc.

I Värmland sedan 2018

Begreppet idéburet offentligt partnerskap lanserades 2010 av organisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Region Värmland har arbetat med IOP sedan 2018.

De IOP som nu finns mellan Region Värmland och idéburna organisationer finner du nedan.

Överenskommelsen Värmland är en avsiktsförklaring om samverkan mellan idéburna organisationer i Värmland och Region Värmland. Överenskommelsen ska möjliggöra långsiktig samverkan som stärker Värmland.

Överenskommelsen Värmland (regionvarmland.se)

Rapporten Civilsamhälleskartan Värmland berättar om Värmlands 8 500 idéburna organisationer. Rapporten ger viktig kunskap om civilsamhället och kan bidra till ny samverkan mellan länets aktörer.

Rapporten Civilsamhälleskartan (regionvarmland.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?