Till startsidan
Start / Politik / Samverkan / Civilsamhälleskartan Värmland

Civilsamhälleskartan Värmland

Rapporten Civilsamhälleskartan Värmland berättar om Värmlands 8 500 idéburna organisationer. Rapporten ger viktig kunskap om civilsamhället och kan bidra till ny samverkan mellan länets aktörer.

Samverkan mellan olika organisationer blir allt viktigare i samhällets utmaningar. Civilsamhället är en viktig del i den samverkan och rapporten Civilsamhälleskartan Värmland kan ge värdefull kunskap om de organisationer som finns. Samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn kan leda till att behov identifieras snabbt. Samverkan bidrar också till att kompetenser och resurser hos civilsamhället kan tas tillvara på bästa sätt.

För Region Värmland ger civilsamhälleskartan underlag för bland annat det regionala utvecklingsarbetet inom ramen för Värmlandsstrategin och det folkhälsostrategiska arbetet. Den kommer också till nytta i samverkan med både civilsamhället, kommunerna och andra aktörer i länet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?