Till startsidan
Start /Nyhetsarkiv /Smittspårningsplikt för covid-19 i vård och omsorg upphör

Smittspårningsplikt för covid-19 i vård och omsorg upphör

Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 från den 15 mars inte längre kräver smittspårning i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Den 1 april 2022 ändrades smittskyddslagen så att covid-19 inte längre kategoriseras som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. I samband med det upphörde även smittspårning för covid-19 för allmänheten, men Folkhälsomyndigheten beslutade då genom en föreskrift att covid-19 fortsatt skulle vara en smittspårningspliktig sjukdom i vissa miljöer, till exempel verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

De allra flesta i Sverige har nu någon form av immunitet mot viruset, i kombination med att sjukdomsbilden bytt karaktär till ett förlopp med en lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Vidare är effekten av smittspårning av covid-19 i detta skede av pandemin begränsad, vilket gör att en resurskrävande smittspårningsplikt inte längre är en proportionerlig åtgärd.

För mer information, se Förebyggande åtgärder för covid-19 inom vård och omsorg

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?