Till startsidan
Start /Smittskydd /Stick- och skärskador

Stick- och skärskador

Lokala riktlinjer

Stick- och skärskada samt exponering med risk för blodburen smitta - RUT-09982 (pdf) Pdf, 196 kB.   

Denna rutin gäller för personal och studerande inom:

  • kommunal vård,
  • hälso- och sjukvård inklusive tandvård i Region Värmland

samt dessa verksamheters samarbetspartners.

Med skada avses här: 

  • Stick- och/eller skärskada med föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska. 
  • Blodkontakt på slemhinna (öga, näsa, mun).
  • Blodkontakt på skadad hud (blödande sår/eksem).

Med blodburen smitta avses här: 

  • Hepatit B
  • Hepatit C
  • Hiv

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?