Till startsidan
Start /Nyhetsarkiv /Ökat antal fall med invasiva grupp A-streptokocker (iGAS)

Ökat antal fall med invasiva grupp A-streptokocker (iGAS)

Ny sammanställd statistik från Folkhälsomyndigheten visar att antalet rapporterade fall med invasiva grupp A-streptokocker (iGAS) ökade under 2023. Sjukdomsförloppet kan vara hastigt, det är viktigt med snabbt och korrekt omhändertagande från hälso- och sjukvården.

Infektioner med grupp A-streptokocker är vanligt förekommande. De allra flesta som insjuknar får milda symtom som feber eller halsont. Streptokocker kan även orsaka ytliga hudinfektioner och halsfluss. Framförallt äldre barn och ungdomar kan vara bärare av bakterien, oftast i svalget, utan att visa tecken till sjukdom. I allvarliga fall kan grupp A-streptokocker orsaka det som kallas för invasiva sjukdomstillstånd, iGAS, som sepsis och djupa mjukdelsinfektioner.

Antalet fall av iGAS varierar ofta över tid. Under pandemiåren 2020-2022 var förekomsten av iGAS betydligt lägre än föregående år. Men det senaste året har en ökad förekomst av iGAS setts på flera håll i Europa. Även i Sverige ökade fallen 2023. I Sverige rapporterades under 2023 det högsta antalet fall sedan iGAS blev anmälningspliktigt år 2004.

Värmland hade inte en lika tydlig ökning av iGAS som flera andra regioner under 2023. Förra året hade Värmland 35 fall av iGAS, vilket är i nivå med antalet fall åren innan pandemin. 2019 rapporterades 30 fall av iGAS. Det är inte osannolikt att vi kommer se en ökning av antalet fall även i Värmland den närmaste tiden med tanke på den ökning som nu ses i vår omvärld.

Streptokocker sprids via nära kontakter, därför är det viktigt med god handhygien. Vid misstanke om streptokockinfektion, till exempel halsfluss, hud- och mjukdelsinfektion eller svår allmänpåverkan bör man alltid kontakta hälso- och sjukvården för bedömning.

Läs mer här: Ökat antal fall med invasiva grupp A-streptokocker (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?