Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är hela Värmlands strategi. Det är en plan för hur Värmland ska vara och uppfattas år 2020.

Barn på segelbåt

Genom att sträva mot att förverkliga vår gemensamma vision "Värmland – ett skönare liv" skapar vi tillsammans förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar, attraktiv region där människor vill bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig.

Värmlandsstrategin är en så kallad paraplystrategi för hela länet. Den pekar ut vad vi ska göra i Värmland, inte hur. Därför kopplas både befintliga och kommande handlingsplaner och fördjupade strategier till Värmlandsstrategin inom en mängd områden, exempelvis inom kultur, klimat och miljö, infrastruktur, kollektivtrafik, folkhälsa och näringslivsutveckling. Dessa planer och fördjupade strategier konkretiserar åtgärderna i Värmlandsstrategin och pekar ut såväl roller som ansvar, tidsaspekter och möjliga finansieringskällor.

Ingen och alla äger Värmland. Alla vi som bor och verkar i Värmland är beroende av att länet utvecklas åt rätt håll och är en bra plats att leva i. Och att få Värmland att utvecklas åt rätt håll är också allas vårt ansvar.

Genomförande

Värmlandsstrategin är hela Värmlands strategi. Den genomförs av många, på olika nivåer, dagligen. I den här filmen får vi se hur Hagfors kommun, Karlstads universitet och Röda korset har arbetat.

Halvtidsmätning

När Värmlandsstrategin 2014–2020 antogs sattes 33 mätbara mål för Värmland upp. Samtidigt genomfördes en så kallad nollmätning av målen för att veta hur utgångsläget såg ut. Till vart och ett av målen kopplades en analys och prognos om den kommande utvecklingen. Vissa mål såg ut att kunna nås utan större svårigheter medan andra var större utmaningar.

Nu har vi passerat halvtid för den regionala utvecklingsstrategin och för att få en bild av hur utvecklingen i länet har varit har Region Värmland tagit fram en halvtidsuppföljning av målen. I den ställs de nya resultaten mot nollmätningen och det finns också nya analyser och prognoser.

Tillbaka till Utveckling & tillväxt