Värmlandsstrategin

Värmlandsstrategin är en övergripande plan för vår region. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi tillsammans med aktörer från hela samhället. För ju fler som deltar, desto större kraft i utvecklingsarbetet. I juni 2021 ska strategin vara klar.

Direktsändning från remisskonferensen

Remissdialog

Mellan den 2 september och 18 december kan alla som vill tycka till om remissförslaget via ett digitalt formulär. Förslaget bygger på en gedigen grund och mångas röster. Under dialogprocessen hösten 2019 deltog över tusen personer i samtal om framtiden, workshops och digitala övningar.

Läs mer om remissdialogen här.

Mer om strategin

Alla regioner ska ha en regional utvecklingsstrategi. Det är ett regeringsuppdrag som syftar till att skapa en hållbar regional utveckling över tid. I Värmland kallar vi vår utvecklingsstrategi för Värmlandsstrategin, för det ringar in det hela bra.

Värmlandsstrategin skapar en bild av länets tillgångar, möjligheter och utmaningar. Den lyfter områden som är särskilt viktiga att prioritera och den ger oss en riktning – något att ta sikte mot. På regional nivå utgör strategin en grund för beslut och styr satsningar och tilldelning av projektmedel.

Vid förhandlingar med myndigheter, regeringen och EU fungerar den som ett verktyg.

Region Värmland har det formella uppdraget att samordna arbetet, men en ensam organisation kan aldrig utveckla ett helt län. Därför behöver så många som möjligt forma och förverkliga Värmlandsstrategin. Alla som lever och verkar här har ett ansvar för den gemensamma utvecklingen, i stort och smått.

Framtidens Värmland skapar vi tillsammans.

Mer information hittar du på www.varmlandsstrategin.se

Den befintliga strategin: Värmlandsstrategin 2014–2020

I den nuvarande strategin, Värmlandsstrategin 2014–2020, involverades över tusen personer i arbetet. Det resulterade i fyra prioriterade områden, åtta styrkeområden och 33 mätbara mål för Värmland. Strategin genomförs av många, på olika nivåer, dagligen. I den här filmen får vi se hur Hagfors kommun, Karlstads universitet och Röda korset har arbetat.

Halvtidsmätning

När Värmlandsstrategin 2014–2020 antogs genomfördes en så kallad nollmätning av målen för att veta hur utgångsläget såg ut. Till vart och ett av målen kopplades en analys och prognos om den kommande utvecklingen. Vissa mål såg ut att kunna nås utan större svårigheter medan andra var större utmaningar.

Nu har vi passerat halvtid för den regionala utvecklingsstrategin och för att få en bild av hur utvecklingen i länet har varit har Region Värmland tagit fram en halvtidsuppföljning av målen. I den ställs de nya resultaten mot nollmätningen och det finns också nya analyser och prognoser.

Tillbaka till Utveckling & tillväxt